Hervormde gemeente De Rank
VOLGENDE DIENST:
Zondag 25 November 2018
Ds.J.G. Zomer
10.00 uur
Christus Koning
 

Regelen

Ledenadministratie
dhr. A. van Dijk, Staphorster Kerkweg 14, 7951 JS Staphorst, verzorgt de ledenadministratie. Mutaties ten gevolge van vestiging, verhuizing, geboorte en overlijden, of wijzigingen in uw burgerlijke staat, kunt u aan hem doorgeven. Bij voorkeur per email: albert-vandijk@planet.nl  Tel. 0522 462212.

De abonnementenadministratie van KONTAKT wordt verzorgd door mevr. G. Manuputtij-Dozeman,
Frederik Hendrikstraat 28, 7951 BZ Staphorst. E-mailadres: manuputtij@gmail.com Tel. 0522 462313.

Kerktaxi
Wilt u voor het bijwonen van de kerkdienst gebruik maken van de (gratis) kerktaxi? Belt u dan zo mogelijk een dag van tevoren met de diaconie, tel. 0654355795U wordt van huis opgehaald en na de dienst weer thuis gebracht.

Hulp
Ziet u het praktisch of financieel even niet meer zitten? Neem dan contact op met de diaconie, tel. 0654355795 E-mailadres: diaconiederank@hotmail.nl

Kerktelefoon
U kunt kerktelefoon aanvragen via de ouderling-kerkrentmeesters. De kosten zijn €5,- in de maand.

Diaconale hulp
Bent u lid van onze kerk en ziet u het praktisch of financieel even niet meer zitten? Neemt u dan contact op met de diaconie op tel. 0654355795.
E-mailadres: diaconiederank@hotmail.nl 

Zaalverhuur
Heeft u ruimte nodig voor een vergadering of overleg? Wij verhuren u doordeweeks graag een zaal. Neemt u hiervoor contact op met de koster op tel. 0522 463102 b.g.g. 0522 461042 of via de mail info@derankstaphorst.nl  

Dopen
Wilt u uw kindje laten dopen? In de kerk liggen informatiefolders hierover, welke u mee kunt nemen.

Huwelijk
Willen jullie je huwelijk kerkelijk laten bevestigen? Ook hierover liggen informatiefolders in de kerk, welke meegenomen kunnen worden.

Begrafenis
Wilt u de rouwdienst houden vanuit onze kerk? Neemt u dan contact op met ds. Zomer, hij kan u hier meer over vertellen. Tel. 0522 461326 ds.zomer@hetnet.nl