Hervormde gemeente De Rank
VOLGENDE DIENST:
Zondag 22 September 2019
Ds.J.G. Zomer
10.00 uur
 

Nieuws

INFORMATIEAVOND UITBREIDING KERKGEBOUW

Op woensdag 18 september is er weer een informatieavond over de uitbreiding van het kerkgebouw.

Aanvang: 20.00 uur in de kerk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GELDWERVING UITBREIDING DE RANK

Van de commissie "geldwerving uitbreiding de Rank"

De commissie is in de afgelopen periode druk bezig geweest om nieuwe acties op te zetten. Voor de komende periode staan er twee mooie acties in de planning.

Actie 1: Dinerbonnen Wegrestaurant De Lichtmis

De commissie heeft een geweldige afspraak kunnen maken met dhr Huisman van wegrestaurant de Lichtmis. Het is mogelijk om bij de Rank speciale dinerbonnen aan te kopen ter waarde van € 25,00 of € 50,00 per stuk. Deze bonnen kunt u gebruiken om te gaan genieten van een heerlijke pannenkoek of andere maaltijd bij De Lichtmis. Van elke dinerbon die via de Rank wordt  verkocht ontvangen wij 50% van de opbrengst (dus € 12,50 of € 25,00 gaat naar de Rank) . U kunt de bon zelf besteden maar mag deze natuurlijk ook cadeau geven (vaderdagtip!!). Bij wegrestaurant de Lichtmis gaan ze uit van een basisprincipe: zolang het in onze mogelijkheden ligt, is de klant koning. De garantie voor een geslaagd uitje met uw partner, gezin, buren, familie, vrienden etc.

De waardebonnen kunt u bestellen via kerkrentmeesters@derankstaphorst.nl

of u kunt ze ophalen gelijktijdig met de collectemuntenverkoop (iedere laatste donderdag van de maand tussen 19.00-19.30 uur in de Rank).
De bonnen zijn geldig tot 31-12-2020.

 

 


STARTZONDAG

Zondag 15 September startzondag

Om 9.00 een gezamenlijk ontbijt in de kerk.
(inloop vanaf 08.45 uur)

Meer informatie en/of opgave: via de mail: activiteiten@derankstaphorst.nl

Opgave voor 11 september!!

 

 


KINDERKLEDINGBEURS

Kinderkledingbeurs op zaterdag 28 september 2019 in De Rank Staphorst
(Ebbinge Wubbenlaan 41a)

Wat kunt u inleveren: schone en nette winter kinderkleding + schoeisel. (geen speelgoed)
Inbreng: Zaterdag 21 September van 10.00 tot 12.00 uur
Verkoop: Zaterdag 28 september van 9.00 tot 12.00 uur

Volledige opbrengst gaat naar het bouwfonds van de Rank.
Info: activiteiten@derankstaphorst.nl

 

 


GEEF NU OOK MET GIVT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Downloaden van de app kan op www.givtapp.nl/download


Geen contant, toch geven
Steeds meer mensen hebben geen contant geld meer op zak. Bankpassen worden steeds beter, elektronisch betalen gaat steeds sneller, wordt veiliger en er zijn bijna geen winkels meer waar je niet met je pas kan betalen. Erg handig allemaal, maar toch zijn er situaties waarin contant geld wel echt nodig is om te kunnen geven. Bij een collecte in de kerk of aan de deur bijvoorbeeld. Op zulke momenten is Givt een uitkomst waardoor je echt zonder contant toch iets in de collectebus kan doen.

Makkelijk, veilig en anoniem
Met Givt geef je veilig en anoniem met je smartphone (iOS of Android). Je bepaalt zelf eenvoudig én anoniem hoeveel je zou willen doneren aan het goede doel. In de app selecteer je het bedrag dat je wilt geven, je beweegt de app langs de collectezak en boven de collectebus bij de deur en klaar! Je ‘Givt' is gelukt!
Heb je je vergist en had je toch niet willen geven? Geen nood want je kunt altijd je storting herroepen.

Eén oplossing voor geven zonder contant
Givt is dé manier voor het doen van giften en donaties zonder contant en zonder bankpas. Met de app kun je met je telefoon in heel Nederland en België geld geven. Of het nu gaat om collectes, kerken, straatmuzikanten of andere instanties, elke week kun je op steeds meer plekken met Givt terecht. Dus niet alleen in onze gemeente is het handig.

Givt ook belastingaftrekbaar
Het verzamelen van je giften voor de belastingaangifte is altijd een hele klus. Als je geeft met Givt hoeft dat niet meer. Je kan namelijk voor elk jaar een overzicht van al jouw giften die zijn gegeven met Givt downloaden. Dit overzicht kan je dan mooi gebruiken als bewijs bij je belastingaangifte.


IN DE PRAKTIJK
De eerste stap
De Givt-app vind je in de App Store en in Google Play. De app installeren, is de eerste stap. Wanneer je Givt gaat gebruiken is het belangrijk dat je verbinding met internet hebt en dat bluetooth ingeschakeld is.

Net zo makkelijk
Registreer jezelf als gebruiker door je gegevens in te vullen. Vervolgens werkt het net zo gemakkelijk als het geven van contant geld. Je opent de app, selecteert het bedrag dat je wilt geven en beweegt je telefoon richting de collectebus of -zak. Je telefoon pikt een signaal op van de zender die in de collectebus of -zak zit. Het gekozen bedrag wordt opgeslagen, van je bankrekening afgeschreven en aan de collecterende instantie overgemaakt.

Geen verbinding?
Wanneer je op het moment van geven geen internetverbinding hebt, wordt de opdracht op een later moment bij het heropenen van de app verstuurd. Bijvoorbeeld als je thuis bent en weer gebruik maakt van WiFi.

 


NIEUWE OPZET FUNCTIE KOSTER

Op 23 juni hebben Joop Dozeman en Peter Mulder hun functie als koster beëindigd.
Ze hebben deze functie jarenlang op een goede wijze ingevuld maar willen nu wat meer tijd voor andere zaken. In de afgelopen maanden hebben wij geprobeerd opvolger(s) te vinden, maar tot op heden helaas zonder resultaat. Eén van de oorzaken is dat de huidige kosterfunctie behoorlijk omvangrijk is en dit het vinden van geschikte kandidaten moeilijk maakt. Vandaar dat wij als kerkenraad hebben besloten de huidige kosterfunctie te gaan onderverdelen in verschillende functies. De invulling van één van de functies kost minder tijd en hierdoor hopen wij meer kandidaten te kunnen vinden.
De huidige functie van koster wordt opgedeeld in 4 verschillende functies. Alle functies kunnen door meerdere personen ingevuld worden. Voor alle functies geldt dat er een vrijwilligersvergoeding aan verbonden is. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende functies. Heeft u belangstelling voor één van deze functies dan kunt u zich aanmelden bij de kerkrentmeesters. Dit mag uiteraard persoonlijk maar ook via de mail kerkrentmeesters@derankstaphorst.nl

1. Beheerder
De functie van beheerder is in de eerste plaats een coördinerende functie. Hij/zij stuurt ook de functies die hieronder worden genoemd aan. De beheerder functioneert onder verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters en ontvangt een vrijwilligersvergoeding.
Takenpakket:

• De beheerder is eerste aanspreekpunt rondom zaken betreffende (gebruik van) het kerkgebouw
• De beheerder zorgt dat vragen worden beantwoord, speelt deze evt. door naar derden en zorgt voor adequate afhandeling/oplossing van problemen door deze door te spelen naar derden en/of zelf zorg te dragen voor een oplossing
• De beheerde zorgt dat de inrichting van de kerkzaal en overige ruimtes worden ingericht op de behoeften van de groepen die er gebruik van maken
• De beheerder maakt een rooster voor de gastheren/gastvrouwen die de zondagdienst invullen en is voor hen 1e aanspreekpunt bij vragen.
• De beheerder beheert de voorraad van gebruiksgoederen in de kerk (koffie, thee, schoonmaakartikelen etc.) en zorgt dat deze tijdig worden aangevuld.

 


WEKELIJKSE SCHOONMAAK KERK

Schoonmaak kerk
Wij zijn op zoek naar enkele leden die enkele keren per jaar, op vrijdagavond of zaterdag willen assisteren bij het schoonmaken van de kerk. Je werkt in een team van twee vrijwilligers en maakt 3-4 keer per jaar samen de verschillende ruimtes in de kerk schoon. Je kunt je opgeven bij kerkrentmeesters@derankstaphorst.nl 


WIJZIGING BANKNUMMER

Enkele jaren geleden hebben wij binnen de Rank de overstap gemaakt van de Rabobank naar SKG.
Reden was dat we hiermee geld konden besparen op de bankkosten.

Tot op heden is SKG ondergebracht bij Van Lanschot Bankiers voor het verzorgen van het betalingsverkeer. Van Lanschot Bankiers zal deze dienstverlening in de toekomst staken.
Daarom heeft SKG de overstap gemaakt naar de Rabobank. Gelukkig blijven de voordelige bankkosten wel geldend.

Helaas veranderen hierdoor het rekeningnummers van de Rank wel weer. We zijn ons ervan bewust dat dit voor leden die via automatische overboeking betalen lastig is, omdat zij de gegevens moeten wijzigen. De "oude" bankrekeningnummers komen daarmee te vervallen.
De wijziging is ingegaan per 1 november 2018, maar betalingen die binnenkomen op ons "oude" bankrekeningnummer worden nog 1 jaar automatisch overgeboekt.

Kortom: Het bestaande rekeningnummer van de kerkelijke bijdragen : NL25 VLB 0699 8445 76 vervalt en wordt vervangen door NL04 RABO 0373 7295 37
Het bestaande rekeningnummer voor diaconale giften NL66FVLB0227159152 vervalt eveneens en wordt vervangen door
NL11 RABO 0373 7106 90
Hierbij willen we iedereen vragen de bankrekeningnummers in de eigen administratie aan te passen.

Namens de kerkrentmeesters alvast bedankt.

 


TIENERNEVENDIENST

Tienernevendienst

In het winterwerkboekje gaven we aan eens in de maand een Tiener-nevendienst te houden. Waarom? In gesprekken met ouderen en jongeren bleek dat Rock Solid weliswaar een geweldig programma is voor 12,13 en 14 jarigen, maar ben je ouder dan sta je er iets anders in, het is jouw taal niet meer, je voelt je er niet bij thuis.
Dan kun je natuurlijk gewoon naar de kerk gaan, daar is niets mis mee. Maar soms wil je wel eens wat terugzeggen.
Wat betekent het concreet?
Je gaat gewoon eerst naar de kerk en ook als de kindernevendienst vertrekt blijf je gewoon zitten - je bent toch geen kind meer. Na de schriftlezingen, bij het lied voor de preek, glippen jullie de kerk uit. Je hebt de schriftlezingen gehoord, maar je krijgt ze ook nog op papier. Vervolgens gaan we de volgende vragen stellen: Wat staat daar volgens ons, hoe zeggen we het in eigen woorden? En: wat zou dit kunnen betekenen vandaag en in mijn situatie? Het groepsgesprek duurt net zo lang als de preek, want na de preek komen jullie weer binnen.
En wat te doen op die zondagen dat er géén tienernevendienst is? Ja, wat dacht je dat ik hier zou schrijven...

 


VOORZINGEN ZANGGROEP

Dat we voor de dienst alvast wat liederen zingen levert veel op: mensen ervaren het als een goede voorbereiding, de liederen worden vertrouwder - met veel leden, die van oudsher buiten de psalmmelodieën niet vertrouwd zijn met gezangen is dat geen kleinigheid. Neemt niet weg dat er ook tijd moet zijn om elkaar te begroeten of - als dat niet gelukt is - zeg elkaar dan gedag bij het weggaan.
Ongeveer eens in de veertien dagen wagen we ons aan een nieuw lied. We zijn blij ( en ook wel een beetje trots op hen) met de gemeenteleden die ons zo'n nieuw lied dan even voorzingen. Ze oefenen het in op de donderdagavond ervoor. Als je eens mee wilt doen, of gewoon eens wilt komen kijken: van kwart over zeven tot kwart voor acht. Ik zeg: doen!


Diverse activiteiten gaan weer van start, zo ook de zanggroep.
Ik ga er stiekem vanuit dat jullie weer meezingen het komend seizoen... In november bestond de zanggroep al weer 5 jaar!

Oefenen zanggroep 

26 september
10 oktober
24 oktober
7 november
28 november
12 december

 
Paul de Wee


Zingen voor de dienst

In het kerkblad stond een oproep voor een top 100 van graag gezongen liederen. Er zijn niet zoveel reacties binnengekomen en uit wat er binnenkwam is duidelijk geworden dat de oproep ook niet helemaal helder was. Ging het nu in het algemeen om geliefde liederen of ging het om liederen die we uit het Liedboek - ‘zingen en bidden in huis en kerk' konden kiezen? Dat laatste was het geval en de helft van de inzenders had dat ook zo opgevat. Anderen hebben een vurig pleidooi gevoerd om ook liederen uit Opwekking, of uit eerder gebruikte bundels (gezangbundel 1938, oude berijming van de psalmen, Johannes de Heer of het Evangelisch Liedboek) te zingen.

Uit sommige reacties is wel gebleken dat we na de introductie van het nieuwe Liedboek teveel hebben ingezet op nieuwe liederen en daarbij de bekende, die ook in het Liedboek staan, teveel buiten beeld lieten (dat laat zich afleiden uit het feit dat mensen liederen noemen uit vorige bundels, die NB ook in het huidige liedboek staan, maar daaruit dus niet gekend worden). Dan ontstaat licht een stemming van vóór of tegen het Liedboek . Eén van de organisten verwoordde het treffend: De P K N heeft een koers t.o.v. het nieuwe liedboek uitgezet. We zijn meegegaan. We hebben dus gekozen voor dat liedboek. Er staat zó veel moois in, maar dat weten alle gemeenteleden nog niet. Maar dat betekent wel dat we heel zorgvuldig de te zingen liederen moeten uitkiezen. Zo staan we er ook als kerkenraad in.

Dat betekent dat we voorafgaand aan de dienst bewuster zoeken naar bekende liederen in het Liedboek. Die teneur zult u als geregelde kerkganger al hebben ontdekt. Aan predikant en gastpredikanten vragen we om per dienst één, max. twee, onbekende liederen te laten zingen. Als de zanggroep meedoet is een nieuw lied wel goed te doen, want zij zingen het voor. Maar we nemen vervolgens langer de tijd om dat nieuwe lied ook te laten bezinken, voordat er wéér een nieuw lied komt.

Wat te doen met liederen van Opwekking, praise-kids, Sela etc? Eigenlijk zijn alle liederen uit deze categorie, die genoemd werden door de inzenders, in het afgelopen jaar via de beamer te horen (en te zien) geweest. Zeker in diensten met een persoonlijk karakter, zoals doop, huwelijk, rouw en belijdenis hanteert de kerkenraad een heel coulant beleid, want we willen waken voor een al te starre, te wettische sfeer. Tegelijk willen we ook niet dat willekeur de toon gaat zetten. De kerk heeft een beleid, daar kun je enigszins soepel mee omgaan, maar helemaal loslaten is geen optie. Ook is wel geopperd om bepaalde diensten het karakter van ‘zangdienst' te geven, om daarin ook tegemoet te kunnen komen aan de geuite wensen.

Het is jammer dat de oproep in Kontakt niet duidelijk genoeg was, waardoor er verwachtingen werden gewekt. Daarvoor excuses. Aan de andere kant heeft het wel duidelijkheid opgeleverd: binnen het bestaande beleid kan meer gedaan worden om iedereen de vreugde van het zingen te gunnen.

Overigens kunnen nog steeds lijstjes van voorkeurliederen worden doorgegeven. We zien niets liever dan dat gemeenteleden thuis eens bladeren in het liedboek en ermee vertrouwd raken. En al bladerend stuit je zeker op een bekend lied, waarmee je een ander ook een plezier doet en dat mede daarom de moeite van het doorgeven meer dan waard is. Het emailadres is in dat geval: be.dokter@gmail.com

 


CHRISTELIJK JEUGDWERK STAPHORST

Stichting Christelijk Jeugdwerk Staphorst

Wie komt ons versterken?


Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe leiding voor onze clubgroepen. Wij zijn op zoek naar clubleiding (vanaf 18 jaar) en hulpleiding (vanaf 16 jaar).
Kun je goed omgaan met kinderen en ben je een beetje creatief? Dan zoeken wij jou!

Het Christelijk Jeugdwerk heeft het doel om kinderen op een positieve manier kennis te laten maken met de kerk en het geloof. Dit gebeurt tijdens een ontspannen en creatieve avond.

Bent u niet bekend met club? Dan leggen wij u dat natuurlijk graag uit!

Het club seizoen loopt vanaf eind september t/m de Pasen. Het is voor alle kinderen van groep 3 t/m groep 8. Er zijn twee clubruimtes: één in De Rank en één in De Bron.
Deze avonden knutselen wij, zingen we en doen wij spelletjes met de kinderen.
Elke clubavond beginnen of sluiten wij af met een zelf gemaakt gedicht, tekening of lied door één van de kinderen. De clubavond duurt 60 minuten. Wanneer de kinderen vakantie hebben van school is er ook geen club.

Wij vieren in de Sinterklaasperiode het Sinterklaasfeest op club en tijdens de Kerstperiode zingen wij met alle clubgroepen Kerstliedjes in verzorgingstehuis ‘De Berghorst' voor de bewoners.

Bent u net zo enthousiast geworden als wij? En denkt u: dit is wat voor mij? Of wilt u meer informatie of een avond mee draaien? Bedenk u dan niet en neem contact met ons op:

Geke Kroes (voorzitter) 06-22384717 Anja Fridrichs (bestuurslid) 0522-291018
Of stuur een mail naar Anne-Marieke Russcher (secretaris) anne_m3@hotmail.com

 


GEVRAAGD

We hebben op door-de-weekse avonden vaste gastheren/ vrouwen.
Ze schenken koffie/thee, zorgen er voor dat het al vast warm is in de zaaltjes.
Het zou prachtig zijn wanneer zich enkele nieuwe mensen zouden aanmelden.
Helaas is het nu zover dat er mensen zijn die al 2 avonden gastvrouw/heer zijn, dat is niet de bedoeling dus meldt u aan.
(zolang er wat te doen is in de kerk. Zomers is dat nauwelijks het geval maar 's winters eigenlijk iedere week).

Het is leuk om te doen en het kost niet heel veel tijd. Aanmelden kan bij: tel. 461367 of mail reserveren@derankstaphorst.nl

 

 


LEGE STATIEGELDFLESSEN ACTIE

DATA LEGE STATIEGELDFLESSEN:

- 7 oktober

De opbrengst van juli bedraagt € 315,-

De flessen worden op de eerste maandag van de maand gehaald of zoals is afgesproken met de vrijwilligers. Het is voor onze vrijwilligers fijn als de flessen bij uw voordeur worden neergezet. Alle merken flessen waar statiegeld op zit mogen worden meegegeven. Ook Duitse flessen.
Iedereen bedankt voor opsparen en het ophalen van de flessen. U mag ook uw statiegeld bon of bijdrage ook in "De Rank" in de postbus doen of meegeven aan onze vrijwilligers.
Mocht er door omstandigheden geen flessen bij u worden gehaald, dan vragen wij hier begrip voor.

Wil je meer weten over de flessenactie of heeft u veel flessen neem dan contact op met:
Grietje Germs, Smitserf 34 tel. 463746 of 06-11447307 grietjegerms@gmail.com  
Femmy Mulder tel. 461730 hefem@home.nl

 

 


BEAMER PRESENTATIES

OPROEP

Bij elke kerkdienst wordt een beamer presentatie gemaakt, ongeacht of onze eigen predikant er is of niet.

Met beelden kan op een andere manier een boodschap worden overgebracht. Het is een intensieve en tijdrovende klus om dat op een goede manier gestalte te geven. Het gaat niet alleen om wát er te zien is, maar ook hóe je het laat zien. Het moet passen in een eredienst. Het huidige team heeft bewezen wat er mogelijk is en wil die kennis graag overdragen aan mensen die daarvoor belangstelling hebben en tijd vrij kunnen maken.

Wij zijn op zoek naar nieuwe mensen om ons team te versterken.
Er hebben een aantal mensen afgehaakt wegens drukke werkzaamheden elders 
Heb je interesse in werken met PowerPoint? (hetzij presentatie maken of alleen presenteren)
Het is heel eenvoudig en leuk om te doen.
De liturgie wordt je aangeleverd door de predikant.
Lijkt het je leuk, stuur dan een mail naar kerkrentmeesters@derankstaphorst.nl voor nadere informatie.

 


KINDERNEVENDIENST

Beste ouders en kinderen van de Kindernevendienst,

Oproepje ouders: het kan zijn dat uw kind net 4 geworden is en wel enkele keren bij de kindernevendienst is geweest, maar nog niet bij ons op de lijst staat. Omdat de leiding iedere week verschillend is, is het moeilijk om dit allemaal bij te houden. Daarom graag:
- even na de dienst uw kind opgeven, in de ruimte van de kindernevendienst liggen briefjes klaar.
-of de gegevens doorgeven per mail: kindernevendienst@derankstaphorst.nl

Dit om teleurstellingen te voorkomen tijdens de bijzondere diensten, waarin we kinderen vragen voor een taak, rol of het kerstgeschenk.
Groeten van : Erica, Renske, Trijntje, Annekie, Femmy, Alice, Laura, Jolien, Karin, Fenny en Gina + alle hulpleiding.

 

 


LEREN GELOVEN

Vorming en Toerusting/jeugdcommissie/winterwerk:
 

BASICS

leren geloven
Voor alle kinderen in groep 8 of klas 1:
Jij bent uitgenodigd voor Basics!
Om de week een uur om meer te leren over de Bijbel
die je gekregen hebt van de kerk en natuurlijk gaan
we bezig met allerlei mooie verhalen over God. Gezellig,
leerzaam, creatief. Ben jij nieuwsgierig? Kom dan met
ons meepraten en meedoen! Een goede basis voor later...
Deze data mag je alvast op de kalender schrijven: 

Groep 8: 18.30-19.15 en
klas 1: 19.30-20.30. Vergeet je je bijbel niet mee te nemen?
Hopelijk tot dan!

Ds. Desiree Prins-van den Bosch     

 

 

 


VAKANTIETIP

In het blad Woord en Dienst de suggestie: laat álle gemeenteleden vanuit hun vakantieoord - of dat nu het binnenland of het buitenland is - een kaart met een afbeelding van de kerk daar ter plaatse, opsturen naar de eigen kerk. De collage op het prikbord geeft dan een heel concrete voorstelling van de Ene wereldkerk van Christus. Noteer alvast het adres van je eigen kerk in je adressenboekje:
Herv. Gem. ‘De Rank', Ebbinge Wubbenlaan 41a, 7951AB Staphorst.

 


COMMISSIE PUBLICITEIT & COMMUNICATIE

Zoals u eerder hebt kunnen lezen in ‘kontakt' is de commissie publiciteit en communicatie in het leven geroepen om de publiciteit voor onze gemeente te stroomlijnen. In onze visie hebben we dat als volgt omschreven: "De commissie publiciteit en communicatie wil een platform zijn waarbij via (bestaande) media mensen gestimuleerd en betrokken worden bij onze gemeente en haar activiteiten."
De activiteiten op onze huidige Facebook pagina zijn hier een gevolg van, mogelijk heeft u die al ontdekt? Via dergelijke media (denk hierbij ook aan websites, kranten e.d.) proberen we als commissie, onze eigen gemeente en de betrokkenen daarbuiten, te bereiken.
Voor u, als lid van de Rank, is het goed om te weten hoe u deze commissie kunt bereiken, indien u zelf iets hebt om te delen (zowel intern, als extern). Vandaar dit bericht vanuit deze commissie.
Heeft u informatie, activiteiten of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Dan kunt u vanaf heden per mail contact leggen met ons: pr-commissie@derankstaphorst.nl

Eventuele andere contactgegevens van deze commissie vindt u in het colofon van het kerkblad.
Hartelijke groet,
Commissie publiciteit en communicatie


DE VRIJWILLLIGER

De vrijwilliger 2.0 - het nieuwe werken voor de kerk een discussiestuk

"Hoeveel tijd is daarmee gemoeid?" Die vraag krijg je wel eens terug als je iemand vraagt voor een bepaalde taak in de kerk. Logisch ook, je wilt weten waar je aan toe bent.
En de ene taak is ook de andere niet.
Trouwens, ook de ene vrijwilliger is de andere niet. De één doet gewoon meer dan de ander, werkt effectiever, werkt liever alléén of juist in een team, vindt gemakkelijker de discipline om wekelijks een bepaald aantal uren vrij te houden, enz. Een ander kan het als lastig ervaren als je zoveel vrijheid hebt om je taak in te vullen. Natuurlijk moet je er zijn wanneer je commissie of college bij elkaar komt, maar om vóór de volgende vergadering klaar te zijn met wat je op je genomen had - het kan er zomaar bij in schieten. Dan kan kerkenwerk gaan drukken.
Kan dat niet anders? Ik doe een poging.

Lid zijn van een sportvereniging brengt met zich mee dat je op vaste tijden niet-thuis bent. Je traint, je hebt een wedstrijd - je bent er gewoon niet. Je bent op het veld, in de kantine, of een vrije training ergens in het Staphorster bos.
En iedereen snapt dat.

Zó zie ik het nieuwe werken van de vrijwilliger in de kerk in de toekomst ook:

- Je bepaalt zelf hoeveel dagdelen in de week/maand je beschikbaar bent (en natuurlijk, als je in de selectie zit ben je, afgezien van de wedstrijd op zondag, twee avonden per week bezig met training en zo, nog afgezien van leuke TV-programma's over je sport die je ook interesseren; maar voor het ‘recreanten-team' kun je wel toe met één avond.)

- Die avond staat op de kalender dat je er niet bent. Je hebt je kerk-avond. Ja, begint al op tijd.
Niet om zeven uur weg, nee - om zeven uur wil je er zijn..

- Om 19.00 uur kom je in de kerk, benieuwd wie er nog meer zijn. Oh, dat blijken er zo'n 20 te zijn.
De meesten ken je. Allemaal een i-pad of laptop bij zich, allemaal een eigen taak.

- Je begint met een kop koffie, maar om 19.15 uur wil je toch wel ingelogd zijn om even wat tref-woorden te googelen, die je op de laatste vergadering opving en die je niet direct thuis kon brengen.
Al googelend hoor je dat X vanavond naar de classis is. Classis? Ook even opzoeken.

- Om 19.45 uur heb je een kort overleg afgesproken met het moderamen. Het moet gaan over de plannen van je commissie voor het volgend jaar en hoe dat begroot moet worden.

- Om 20.15 uur neem je nog een kop koffie. Met dat je aan de bar je koffie drinkt komt er iemand binnen die informatie wil over lid-worden-van-de-Rank. Hoe gaat dat? Weet je ook niet precies, maar de gastvrouw achter de bar weet wel dat er een foldertje ligt. Opgelost.

- Om 20.30 uur komt je eigen commissie bijeen. Strakke agenda; om 21.40 uur vindt de voorzitter het wel genoeg. Komt je goed uit, kun je meteen nog even bellen of je volgende week om 20.30 uur even op bezoek kunt komen bij mevr. Y

- Om 21.45 uur is er een avondgebed in de kerk.
Iedereen die die avond in de kerk aan het werk was, is erbij. Samen vormen we een kring.

- 22.05 uur ben je weer thuis. "Hoe was het?" "Lekker gewerkt, volgende week zelfde avond, maar die week erop is donderdag mijn kerkavond". "Okay, maar zet het even op de kalender"

Idealistisch? Of een hele leuke manier om als vrijwilliger zicht op je werk te houden?

JGZ


BURENNETWERK DE RANK

Informatie voor hulpvragers
We kunnen allemaal weleens wat hulp gebruiken. Praktische hulp, bij een klusje in huis of met boodschappen doen, bijvoorbeeld. Maar ook sociale hulp, want iedereen heeft behoefte aan een praatje op z'n tijd. Meestal krijgen we die hulp van familie en vrienden, maar niet iedereen kan daar op terugvallen. Het is dan fijn om te weten dat u via Burennetwerk de Rank in contact kunt komen met goede buren uit de buurt, die u met alle plezier een handje helpen.

Burennetwerk de Rank biedt uitkomst wanneer hulp nodig is en u:
• zelfstandig woont;
• geen vrienden of familie beschikbaar hebt die u kunnen helpen;
• de hulp niet gegeven kan worden door een betaalde kracht;
• eventueel beperkt bent door gezondheidsklachten.
Bel gerust als u twijfelt over uw eigen situatie.

Wat doen wij?
Wij brengen u in contact met een vrijwilliger die bij u in de buurt woont en graag iets voor zijn/haar medemens wil betekenen. Hij/zij kan u helpen bij dagelijkse bezigheden, zoals:
• even wandelen of er met de rolstoel op uit;
• samen een kopje koffie drinken;
• bezoek aan een zorgloket of arts;
• klusjes in en om het huis;
• hulp bij het invullen van documenten;
• ondersteuning van mantelzorgers.
Het gaat hierbij om hulp die door één vrijwilliger kan worden geboden. Hij of zij komt u kosteloos helpen. Wij vergoeden echter niet de (kosten van) eventueel benodigde materialen.

Informatie voor hulpbieders
Wil jij beschikbaar zijn voor je buurtgenoten door te helpen wanneer zij niet op anderen kunnen terugvallen? Burennetwerk de Rank ondersteunt je daarbij.

Werkwijze
Wij brengen jou als vrijwilliger in contact met mensen die hulp nodig hebben bij alledaagse dingen. Hulp bij praktische klusjes in en om het huis bijvoorbeeld, of bij het invullen van formulieren. Maar ook begeleiding bij het bezoek aan een arts kan meer dan welkom zijn, net als samen een kopje koffie drinken voor de gezelligheid, of een wandeling maken.
Als hulpbieder heb je de keus uit hulpvragen die bij jou passen. Voordat hulpvragen jou bereiken, worden ze eerst door één van de matchmakers van Burennetwerk de Rank in behandeling genomen en afgebakend tot een geschikte Burennetwerk-hulpvraag. Zo brengen wij vraag en aanbod bij elkaar.

Wil jij ook hulp bieden?
Contact via mail: diaconie@derankstaphorst.nl
 
 

 


BIJBELWEBSITE NBG

Bijbelwebsite NBG
Met debijbel.nl kan iedereen altijd gratis de NBV, de NBG-vertaling 1951 en de Statenvertaling lezen. Als u lid bent van het NBG (vanaf €25,- per jaar) krijgt u daar bovenop ook toegang tot het extra ledengedeelte: meer vertalingen, uitleg bij lastige begrippen, afbeeldingen, filmpjes, een tijdlijn en kaarten. Hebt u al een gratis account aangemaakt?
Waarom is biblija.net veranderd in debijbel.nl?

Meer informatie over het NBG is te vinden op www.bijbelgenootschap.nl

Namens de werkgroep NBG
Peter Weststrate
De Meente 6
7951WJ Staphorst
Tel. 0522-463304

 


ANDER NIEUWS

 DE BREI CLUB

Nood oproep : elk jaar worden er ongeveer 55 dekens gebreid.
Maar de wol raakt op wie kan ons aan wol helpen .
De ouderen vinden het gezellig om samen te breien en ondersteunen hiermee een goed doel.
De dekens gaan naar Oekraïne ook in 2016 hebben we weer 56 dekens opgestuurd.
Mocht u wat voor ons kunnen doen alle wol is welkom.

Met vriendelijke groeten Roely Witte en Hennie Compagner

Roely Witte 0522462574
Hennie Compagner 0522463187

 

De Hezenberg zoekt vrijwilligers
Voor het Retraitehuis van Pastoraal centrum de Hezenberg in Hattem zoeken wij gemotiveerde vrijwilligers die willen fungeren als gastvrouw/gastheer (een echtpaar is ook mogelijk). U bent gemiddeld drie à vier keer per jaar, gedurende een aantal dagen achter elkaar, het aanspreekpunt voor de retraitegasten. Zelf verblijft u dan ook in een appartement op de Hezenberg.
Er zijn maximaal vijf retraitegasten. De gastvrouw/gastheer verzorgt de ontvangst, de koffie- en theemomenten en de maaltijden. Ook gaat de vrijwilliger voor in het avondgebed (een korte bijeenkomst in onze Kapel met een vaste liturgie).
We vragen een christelijke achtergrond een open en gastvrije houding naar de gasten.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u mailen naar cboven@hezenberg.nl 
Vanaf juli zullen de kennismakingsgesprekken plaatsvinden.

App Bible-Fit: brug tussen bijbel en dagelijks leven
Elke dag op je mobiel bijbelteksten lezen die passen bij je gevoel - zo'n app geeft ARK Mission cadeau bij haar 100-jarig jubileum. ?De app Bible-Fit wil een brug slaan tussen de bijbel en het gewone dagelijkse leven: in de bijbel staan veel teksten en verhalen die troost en inspiratie geven voor het leven van alledag. Ben je net ontslagen en zoek je een bijbeltekst die houvast biedt? Of wil je een vriendin in het ziekenhuis een bemoedigende bijbeltekst sturen? Kies op je mobiel een thema: gevoel of gebeurtenis, en de Bible-Fit biedt een passend bijbeltekst. De Bible-Fit is ook aan te passen, je kunt zelf een thema aanmaken (Help ik ben jaloers) en daarbij je favoriete bijbeltekst of-verhaal noteren.
Ark Mission heeft nu ook de Nederlandse versie van Bible-Fit op de markt gebracht, gratis te downloaden voor Android en iOS in de app-stores. Doordat het Nederlands Bijbelgenootschap de Groot Nieuws Bijbel gratis beschikbaar heeft gesteld voor de app, zijn nu ook alle bijbelteksten off-line lezen.Meer informatie: www.bible-fit.nl


De Internetkerk opende met crowdsourcing online kerkdienst op dinsdag 15 oktober 2013 om 20.00 uur de internetkerk Mijnkerk.nl van de Protestantse Kerk in Nederland officieel haar deuren, met een nog nooit eerder vertoonde crowdsourcing online kerkdienst. De gebeden zijn verzameld via Twitter (#Mijnkerk), de bijbellezing is opgenomen met de webcam, de preek is in een videofilmpje gegoten en thuis steken mensen kaarsjes aan. De hele dienst duurde twintig minuten, was voor iedereen live te volgen via www.mijnkerk.nl en is terug te kijken via Mijnkerk.nl of op You Tube (Lancering Mijn kerk) Tijdens de dienst ontving Fred Omvlee, internetdominee van Mijnkerk.nl, de zegen van dominee Arjan Plaisier, secretaris van het landelijk bestuur van de Protestantse Kerk: 'De kerk is van alle plaatsen en alle tijden. Als Protestantse Kerk in Nederland willen wij daar zijn waar mensen zijn. Onze bestaande vormen kunnen anderen afstoten. Nieuwe vormen van kerk zijn gewenst. Creativiteit moet een kans krijgen. De themesong van Mijnkerk.nl is het lied van Bløf: ‘Hier ben ik veilig, hier ben ik sterk, hier ben ik heilig, dit is mijn kerk'. Mijnkerk.nl is een initiatief van de Protestantse Kerk', die hoopt zo mensen te bereiken die niet gewend zijn om naar een klassieke kerkdienst te gaan, maar wel een plek zoeken waar zij met geloof- en levensvragen terecht kunnen. De internetkerk is altijd open! Welkom op www.MijnKerk.nl


Chi Rho - een spannende tekenfilmserie voor kinderen Geloofsopvoeding een moeilijke taak? Niet met Chi Rho! Chi Rho is een spannende 26-delige serie (op 13 dvd's) voor kinderen tussen 8 en 12 jaar oud. Veel ouders zoeken naar eigentijdse manieren om geloofsopvoeding vorm te geven. Daarom ontwikkelde JOP een website met daarop hulpmiddelen bij geloofsopvoeding rondom de populaire animatieserie ‘Chi-Rho'. De animatieserie ‘Chi-Rho' (spreek uit: gi-ro) maakt kinderen op een eigentijdse en spannende manier bekend met de verhalen uit de Bijbel. De twaalfjarige Cora reist met een tijdmachine naar de tijd van de Bijbel en wordt vrienden met Habib. Samen moeten ze in 26 afleveringen keer op keer voorkomen dat de schurk Hreel de verhalen uit de Bijbel verandert of ongedaan maakt. De ontwikkelde website www.chirho.nl sluit helemaal aan op het verhaal van de tekenfilmserie met filmpjes, knutselideeën en prikkelende vragen. Kinderen kunnen de site zelfstandig bekijken of ouders kunnen de website bezoeken als hun kinderen de tekenfilms bekijken. De website is gemakkelijk te bezoeken tijdens het kijken van de serie omdat het een responsive website is. De site past zich aan op het apparaat waarop de website wordt getoond. Zo gedraagt de site zich op smartphone of tablet als app. Bekijk de website: www.chirho.nl