Hervormde gemeente De Rank
VOLGENDE DIENST:
Zondag 16 Augustus 2020
Ds.J.G. Zomer
10.00 uur kerkdienst gemist
en Facebook
 

Colofon
Ons kerkblad "Kontakt' van de Hervormde Gemeente "De Rank" verschijnt 10 keer per jaar met een oplage van 400 exemplaren.
De contributie voor het kerkblad ad. € 12,50 wordt geïnd per automatische incasso.
Rekeningnummer NL35RABO03608.496.95.
Redactie: mevr. S. Breukelaar (voorzitter), mevr. G. Manuputtij (penningmeester), mevr. C.Figeland (secr), mevr. R. Hokse (eindredactie), mevr. M. Talen (jeugdpagina) en dhr. W. Breukelaar (repro),  
Redactieadres: e-mail: redactie@derankstaphorst.nl
Voor vragen en opmerkingen over abonnementen en bezorgen:
administratie.kontakt@derankstaphorst.nl     tel. 0522-462313