Hervormde gemeente De Rank
VOLGENDE DIENST:
Zondag 26 Mei 2019
Mevr. J. Luten
10.00 uur
Zuidwolde
 


Voor de komende periode valt er bij het eredienstrooster het volgende op te merken:

Erediensten

26 mei gaat Josyanne Luten voor. Josyanne kennen we van een kleine periode dat ze stage liep in onze gemeente. Die stage werd eerder afgebroken omdat de opleiding geen geméénte-stage bedoelde maar een stage in een instelling. Toch leuk om haar op deze manier nog eens te ontmoeten.

30 mei Hemelvaartsdag. Ds. Zomer is de voorganger.Een dag met een bijzonder tintje. Soms ga je elders naar de kerk, omdat je al heel vroeg met dauwtrappen bent begonnen. Soms - niet zo vaak - hebben we zelf gasten. De dienst heeft de vorm van een morgengebed. De 40e dag na Pasen heeft de kerk symbolisch een mooi moment gevonden om elkaar te treffen. Veertig dagen vóór Pasen gingen we een donkere tijd in, veertig dagen er na volgt de ‘troonsbestijging' van de Lijdende. Zijn leven werd bekroond met de mooiste titel: zittend aan Gods rechterhand. Dat geloven we: de wereldheerschappij zal hém toebehoren en niet aan al die schreeuwers die haar claimen.

Andere diensten
Oók een kerkdienst, zij het voor een kleine kring, is de Heilig Avondmaal viering op donderdag 23 mei op de Berghorst, in samenwerking met de kerkenraad van ‘de Bron'. Deze keer levert onze gemeente de voorganger en de diaken; de gereformeerde kerkenraad vaardigt een ouderling af.