Hervormde gemeente De Rank
VOLGENDE DIENST:
Zondag 27 Januari 2019
Ds. J.G. Zomer
10.00 uur
 


Voor de komende periode valt er bij het eredienstrooster het volgende op te merken:

We lichten alleen de bijzonderheden er even uit:

Tussen 20 en 27 januari zal er in ‘de Bron' aandacht geschonken worden aan de Gebedsweek voor de Eenheid van de christenen. Daar kunnen en willen wij ons als ‘de Rank' niet afzijdig van houden. Het is niet erg als er verschillende kerken zijn - het is wel erg als je de eenheid, waarin je met elkaar verbonden bent, geen zorg van het hart is. Elders in dit blad staan de activiteiten vermeld. Het zou mooi zijn als we allemaal tenminste één bijeenkomst zouden bijwonen.

Op 3 februari vieren we de Maaltijd van de Heer.

Op 17 februari is er weer een doopdienst.