Actie Kerkbalans 2021

Nieuws van commissie Aktie Kerkbalans
Van 15 tot 29 januari 2022 doet De Rank samen met zo’n 2.000 andere kerken in Nederland weer mee aan de Actie Kerkbalans. Het thema is dit keer: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.

Half januari ontvangt u de brochure, waarin de actie verder wordt toegelicht en om uw bijdrage wordt gevraagd. Aan de hand van genoemd thema hebben we enkele leden van De Rank van verschillende generaties een aantal vragen gesteld over hun geloofsbeleving en hun visie op de toekomst van de kerk. Het leverde mooie en interessante gesprekken op. Nieuwsgierig geworden en benieuwd om welke gemeenteleden het precies gaat? U leest en ziet het in de brochure!