Activiteiten Winterwerk 2021 – 2022

Dit jaar zijn er weer diverse uiteenlopende activiteiten. Alle gemeenteleden en andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Hier kunt u het Winterwerkboekje 2021 – 2022 bekijken. Alle activiteiten vinden plaats volgens de op dat moment geldende RIVM richtlijnen. We hopen op een mooi en goed nieuw kerkelijk jaar waarin we elkaar weer mogen ontmoeten. En we hopen van harte dat u/jij meedoet! 

Aanmelden Winterwerk 2021 - 2022

  • Kruis de activiteiten aan waaraan u wilt deelnemen:
  • Heeft u zich opgegeven voor een activiteit waar u met meer personen naar toe wilt? Zet dan in de opmerking om welke activiteit (en evt. datum) het gaat en met hoeveel personen u komt.