10 jan – Bezinningsavond Heilig Avondmaal

Samen aan Tafel – een bezinningsavond over samen het Heilig Avondmaal vieren

Zoals iedereen weet, is De Rank een jonge en veelkleurige gemeente, waar leden met verschillende
christelijke achtergronden elkaar ontmoeten. Zoals beschreven staat in ons beleidsplan, willen we een open en laagdrempelige gemeente zijn, waarin ruimte wordt geboden om jezelf te zijn. Wat past bij die verschillende christelijke achtergronden, is de verscheidenheid in (geloofs)opvoeding. Dit zien we terug op verschillende vlakken van ons gemeentezijn, maar zeker ook in het vieren van het Heilig Avondmaal.

Vanuit die (geloofs)opvoeding hebben sommige gemeenteleden moeite om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Omdat we een open gemeente willen zijn en het belangrijk vinden hierover met elkaar in gesprek te gaan, hebben we als ouderlingen ds. Zomer gevraagd hier een avond aan te wijden. De insteek is pastoraal van aard: we willen mensen ‘over de drempel helpen’. Het voelt niet goed als je van alles sámen doet, maar waar het aankomt op het samen vieren van de kern van het geloofsgeheim, je opeens merkt dat we uit elkaar gaan. Betekent dat dan dat je móet meedoen met avondmaal vieren? Nee, ‘moeten’ is niet het goede woord, maar als je serieus werk wilt maken van de opdracht die Jezus aan zijn leerlingen gaf (en via hen ook aan ons): “Doe dit, tot mijn gedachtenis, zo hou je mij in gedachten”, dan kun je ook niet net doen alsof het niet belangrijk is en die zondag ‘gewoon’ thuisblijven. Daarom is het minste wat je kunt doen er samen over praten. We moeten boven tafel krijgen, letterlijk en figuurlijk, wat hier speelt.

Het zou jammer zijn wanneer er een gesprek gevoerd wordt met alleen maar mensen ‘die er moeite mee hebben’. Wat zou het fijn zijn om op deze bezinningsavond ook mensen te treffen die wél meevieren. Jongeren en ouderen. Hoe beleven we daar gemeenschap (of niet…)? Hoe ervaren we elkaar? Missen we elkaar ook? Of zitten we daar alleen voor onszelf? Nemen we met plezier de kinderen mee of toch maar niet? En als ze vragen stellen, wat zeggen we dan? Vinden we het fijn en troostrijk of voelt het eerder als een (heilige) plicht? En als het dienstboek nu zegt dat we het ‘iedere zondag’ zouden moeten doen (wat ons nogal Rooms overkomt), wat vínden we dan van zo’n suggestie?

De bedoeling is dat we het bij één gesprek houden. Een avondmaalformulier samen lezen? De liturgie
verduidelijken? Betrokken Bijbelgedeelten samen lezen? Allemaal mogelijk, als het zou helpen. Maar eerst maar eens even wat gevoelens, ervaringen en onduidelijkheden uitwisselen. We hopen op een vruchtbare ontmoeting!

Datum: woensdag 10 januari 2024, om 20.00 uur
Opgave: uiterlijk op maandag 8 januari 2024 bij: ouderling Trijntje Heide, via tel.nr. 0612212620
of e-mail: ouderling.sectie2@derankstaphorst.nl of bij: ouderling Klazien Huisman, via tel.nr. 0650543722 of e-mail: ouderling.sectie1@derankstaphorst.nl.