3 okt – Bijbelstudie 65+

Waar de jeugd al eerder samen op weg ging met De Bron, openen zich nu ook voor diverse groepen volwassenen mogelijkheden. Voor de 65-plussers onder ons is er op iedere 1e dinsdagmiddag van de maand van 14.00 uur tot 16.00 uur gelegenheid om in een zaal van De Bron samen te komen voor bijbelstudie. Samen van gedachten wisselen over een bijbels onderwerp of een bijbelse figuur… Zo leren we meer van het bijbelse en van elkaar! Behoort u ook tot deze doelgroep? Weet u van harte welkom op dinsdag 3 oktober a.s.!