8 nov – Moderne profeten

U herinnert zich vast wel dat er vorig jaar avonden werden aangeboden waarop we kennismaakten met ‘moderne profeten’. We hoorden over Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer en Angela Merkel. Dit seizoen willen we dit initiatief graag voortzetten. Samen met de voorganger en gemeenteleden van De Bron hopen we weer op enkele boeiende avonden.

De eerste bijeenkomst is op 8 november 2023, om 20.00 uur in De Bron.

Zal het gaan over bisschop Tiny Muskens, die op de hem kenmerkende manier opkwam voor de armen in onze rijke samenleving? Of over bisschop Desmond Tutu, die in 1985 de eerste zwarte bisschop werd van Johannesburg en kort daarna aartsbisschop werd in Kaapstad? Of gaat het over…?

Laat u verrassen en wees welkom!