Bijbellezen in de bijbel-in-gewone-taal – 17 jan.

Het was al een beetje vertrouwd geworden; op maandagavond bij elkaar zitten om samen de bijbel te lezen onder
leiding van ds. Zomer. Geen Bijbelstudie in de eigenlijke zin, maar meer bedoeld om je Bijbelkennis te vergroten en
een moment te creëren om met geestelijke dingen bezig te zijn. Commissie Liturgie en Eredienst zet dit voort. Mis-
schien worden het avonden met een iets andere invulling, maar het Bijbellezen blijft centraal.

Vier bijeenkomsten dit seizoen, verdeeld over twee maandagen en twee dinsdagen, dit om meer mogelijkheid te
geven om er een keer bij te zijn (als bijvoorbeeld een specifieke avond net niet past, terwijl je wel eens graag erbij
zou willen zijn).

Wanneer: 11 oktober 2021, 9 november 2021, 17 januari 2022 en 15 februari 2022
Waar: De Rank
Hoe laat: 20.00 uur
Opgeven: liturgie@derankstaphorst.nl of via onderstaand formulier

Opgave Bijbellezen in de bijbel-in-gewone-taal