Bijbellezen in de Bijbel-in-gewone-taal 28 september

Het is al een beetje vertrouwd geworden: ’s maandags avonds even drie kwartier bij elkaar zitten om samen de bijbel te lezen. Even een momentje eruit breken om met geestelijke dingen bezig te zijn. Bij voorkeur Bijbelgedeelten waar we niet zo vertrouwd mee zijn, waarbij we er naar streven voor de jaarwisseling iets uit het Oude Testament te kiezen en na de jaarwisseling uit het Nieuwe Testament.

Nee, het is geen Bijbelstudie in de eigenlijke zin, maar meer bedoeld om je Bijbelkennis te vergroten. Vorige jaargangen gaf ik van tevoren aan wat we zouden lezen, dit jaar willen we in overleg de te lezen gedeelten kiezen. Elke veertien dagen drie kwartier. Totaal 10 keer.

Wanneer: In 2020 op 28 september, 12 oktober, 26 oktober, 9 november, 23 november. In 2021 op 4 januari,18 januari, 1 februari, 15 februari, 1 maart
Hoe laat: 19.15 – 20.00 uur
Waar: De Rank
Leiding: ds. Zomer

Bijbel in gewone taal
Bijbel in gewone taal