Dankdag 1 november 2023

Voorganger: ds. J. Schipper, Dalfsen