Verkoop collectemunten – 27 jan.

Tijdens de coronaperiode, vindt de collectemuntenverkoop eenmaal per kwartaal plaats. Op donderdagavond 27 januari van 19.30 – 20.00 uur is dit mogelijk. Heeft u voor die tijd al behoefte aan nieuwe munten, dan kunt u dit aangeven via de mail: kerkrentmeesters@derankstaphorst.nl of neem contact op met één van de kerkrentmeesters.

collectemunten-Rank