Wijkgesprekken / groothuisbezoeken – 11 mei

Omzien naar elkaar en in gesprek gaan over geloven. Dat zijn de twee belangrijkste doelen van de wijkgesprekken. In een klein groepje leer je elkaar kennen om onder het genot van een kopje koffie of een hapje en een drankje met elkaar in gesprek te gaan. Onder leiding van de wijkouderlingen bespreken we het thema: “Van U is de toekomst”, met als leidraad: “Genade als grondtoon”.

De gesprekken zijn in november niet doorgegaan, daarom willen we alsnog een gespreksavond op maandag 9 mei en/of woensdag 11 mei plannen. Wij hopen uiteraard op voldoende deelname.

Opgeven kan via: ouderling.sectie3@derankstaphorst.nl
Klazien Huisman en Roelinda Buiter