Woensdag 17 februari

Aswoensdag
Werkgroep Liturgie en Eredienst

Orde van dienst
– Welkom
– Stilte
– Aansteken van de kaars
– Votum
– Schriftlezing Psalm 69: 2 en 3
– Orgelspel: Psalm 69: 1
– Schriftlezing Joël 2: 12 en 19
– Inleidende woorden 40-dagentijd
– Thema 40-dagentijd: Ik ben er voor jou
– Gedicht
– Wisselen kleden
– Schriftlezing Mattheus 25: 35-36
– Gebedsstilte
– Gebed
– Orgelspel Psalm 57
– Slotgebed