Zondag 11 april

Voorganger: ds. J.A. Dekker, Lemele

Thema: ‘ De lijdende kerk: Ik heb besloten Jezus te volgen’

Orde van dienst
– Orgelspel
– Welkom en mededelingen
– Psalm 63: 1 en 3
– Stil gebed, belijdenis en groet
– Inleiding op Opwekking 770
– Opwekking 770 ‘Ik zal er zijn’
– Bemoediging Romeinen 14: 7-9
– Gebed
– Verhaal voor groot en klein
– Schriftlezing 1 Petrus 2: 11-25
– Preek
– Meditatief orgelspel rond gezang 445:3
– Preek
– Evang. Liedbundel 246
– Dankgebed en voorbeden
– Collecte
– Evang. Liedbundel 341
– Zegen