Zondag 14 februari

Voorganger: ds. J.G. Zomer

Orde van dienst
– Welkom en mededelingen
– Intochtslied: Psalm 145: 1 en 2
– Over de wijding van dit moment en de goedheid vanuit God ons toegezegd
– Psalm 145 vanuit Psalmen van Nu
– Gebed om ontferming ‘om de mensen en de dieren’
– Kiezen voor het goede leven
– Loflied 304
– Kindermoment
– Lied 783
– Gebed bij de opening van het Woord
– Schriftlezing: 2 Kron 26: 2-5 en 16-21
– Schriftlezing: Marcus 1: 40 – 45
– Psalm 132: 4
– Verkondiging ‘Ik wil het, word rein’
– Lied 713: 2, 4 en 5
– Mededelingen
– Dienst van de gebeden
– Aandacht voor de veertig-dagentijd
– Zegen
– ELB 299