Zondag 17 januari

Voorganger: ds. M.J. van Sandijk, Holten

Orde van dienst:
– Welkom
– Psalm 66
– Stilte, bemoediging en groet
– Woord ter inleiding
– Lied 216: 1 en 3
– Gebed om ontferming
– Lied 705
– Gebed om de Heilige Geest
– Lied 314
– Schriftlezing: Johannes 2: 1-11
– Lied 525: 1, 2 en 3
– Aandacht voor de kinderen
– Verkondiging
– Lied 655: 1, 2 en 4
– Dankgebed, voorbeden en Onze Vader
– Lied 791
– Zegen