Zondag 18 april

Voorganger: ds. J.G. Zomer
Thema: ‘Uit zijn op verbinding’

Orde van dienst:
– Welkom en mededelingen
– Stil gebed, Votum en groet
– Psalmtekst
– Enkele woorden over de doop
– Doopvragen en doopgebed
– Bediening van doop en aansteken van de doopkaars
– Zegenlied Psalm 134
– Kindermoment ‘Jezus is de goede Herder’
– Gebed
– Lezing Lev 12: 1, 2, 5, 6 -7a, 8
– Lezing 1 Joh 1: 1 -7
– Lied 972: 5, 7 en 9
– Evangelie-lezing 21: 15 – 19
– Lied 339a
– Verkondiging ‘Uit zijn op verbinding’
– Lied 968: 1, 2 en 5
– Mededelingen
– Gebeden
– Heenzending en Zegen