Zondag 18 oktober 10:00

Voorganger: ds. R. Christoffers, Zwolle

Orde van dienst:
– Welkom
– Intochtslied: lied 971: 1 en 2
– Bemoediging en groet
– Lied 971: 3
– Gebed om ontferming
– Glorialied: lied 271
– Gebed van de zondag
– Schriftlezing: Jeremia 31: 31-34
– Psalm 119: 39
– Schriftlezing: Mattheus 9:1-8
– Psalm 119: 62
– Verkondiging
– Lied 938
– Gebeden
– Slotlied 864: 1 en 5
– Zegen


Collectes:
1. KIA Werelddiaconaat
2. Werk in eigen gemeente
3. Bouwfonds