Zondag 21 februari

Voorganger: ds. T.W.D. Prins-van den Bosch
Thema: ‘Jezelf verliezen’

Orde van dienst
– Mededelingen
– Psalm 91: 5 en 6
– Stil gebed, Votum en groet
– Gebed van verootmoediging
– Psalmgebed, psalm 25
– Moment met de kinderen
– Schoollied van de maand: ELB 495 King of kinds
– Gebed
– Schriftlezing: Marcus 8: 22-38 (NBV)
– Lied 835: 1, 2 en 4
– Preek
– Orgelspel
– Gebeden
– Lied 841: 1-4
– Zegen
-Collecte 1. KIA Werelddiaconaat 2. Wieg 3. Voedselbank