Zondag 22 november 10:00

Ds. J.G. Zomer & ds. T.W.D. Prins – van den Bosch
Einde kerkelijk jaar

Orde van dienst
– Welkom en mededelingen
– Intochtslied Psalm 103:1
– Bemoediging, drempelgebed en groet
– Psalm 103:7
– Gebed om ontferming
– We luisteren naar ‘Be Thou my vision’
DIENST VAN HET WOORD
– Gebed om verlichting met de Heilige Geest
– Lezing Oude Testament: Daniël 12:1-4
– Lezing Nieuwe Testament: Mattheus 24: 3-14
– Psalm 149:3
– Uitleg en verkondiging
– We luisteren naar een improvisatie op Lied 753
DIENST VAN HET GEDENKEN
– We noemen de namen van hen die ons ontvielen
– Gedicht
– Lied 728
DIENST VAN DE GEBEDEN
– Pastorale mededelingen
– Dankgebed
– Collecten
– Lied 755
– Heenzending en zegen

Collectes
1. Diaconie
2. Werk in eigen gemeente
3. Bouwfonds