Zondag 25 oktober 10:00

Ds. K. van der Kamp, Kampen

Orde van dienst:
– Welkom
_ Zingen: Psalm 117d (3x) ‘Laudate omnes gentes’
– Votum en Groet
– Zingen: Psalm 118: 5 ‘De Heer is mij tot hulp en sterkte’
– Gebed
– Orgelspel (in beeld verschijnt Psalm 119: 12 ‘Ik klem mij vast aan uw getuigenis’
– Gebed
– Kindernevendienst
– Schriftlezing: Exodus 14: 10-13 & 19-22
– Verkondiging
– Orgelspel
– Zingen: Gezang 904: 1 ‘Beveel gerust uw wegen’
– Gebeden
      – Stilte
      – Onze Vader
      – Voorbeden
      – Na laatste bede: Lied 885 hele refrein ‘Groot is uw trouw, o Heer’
– Collecte
– Zingen: Lied 168: 1, 2 ‘When Israel was in Egypt’s land’
– Zegen

Collectes:
1. Jeugdwerk
2. NBG
3. Pastoraat