Zondag 29 november 10:00

Ds. J.G. Zomer
1e adventszondag
We vieren in deze dienst de maaltijd van de Heer
De hele liturgie kunt u hier downloaden.

Orde van dienst:
– Welkom en mededelingen
– Lied: ‘Ik heb voor jou een goed bericht’
– Votum, drempelgebed en groet
– Psalm van de zondag: psalm 85
– Lied van de maand: lied 469: 1 en 7
Vernieuwing van het Verbond
– Vermaning: Jesaja 59: 9b – 19
– Gebed ter verootmoediging
– Belofte en richtlijn: Jesaja 59: 20-21
– Zingen: psalm 43: 5
Dienst van het Woord
– Lezingen: Genesis 30: 27 -34 en Johannes 10: 11-16
– Overdenking
– Zingen: lied 451: 1 en 4
Dienst van de tafel
– Aanhef en lofprijzing
– Lied 404: e
– Inzettingswoorden
– Gebeden
– Gemeenschap van Brood en Wijn
– Slotgebed
– Slotlied: Lied 654: 5 en 6
– Zegen

Collectes
1. Kerk in Actie, kinderen in de knel
2. Werk in eigen gemeente
3. Kerstpakketten.