Zondag 31 januari

Ds. G. Jongsma

Orde van dienst:
– Welkom en mededelingen
– Intochtslied Psalm 111: 1 en 2
– Stil gebed, Votum en groet
– Drempelgebed
– Psalm van de zondag Psalm 111: 6
– Kyriegebed
– Glorialied Gezang 304: 1, 2 en 3
– Kindermoment
Dienst van het Woord
– Gebed om de Heilige Geest
– Lezing Deuteronomium 18: 15 – 20
– Lezing Marcus 1: 21 – 28
– Gezang 530: 1, 2, 3 en 4
– Uitleg en verkondiging
– Gezang 686: 1, 2 en 3
– Dankzegging en voorbeden
– Slotlied Gezang 685: 1 en 2
– Zegen