Zondag 7 februari

Voorganger: ds. T.W.D. Prins – van den Bosch
Thema: Wat als je drukbezet bent

U kunt uw suggesties voor de voorbede doorgeven via WhatsApp voor de dienst.

Orde van dienst:
– Mededelingen
– Psalm 150a
– Stil gebed, Votum en groet
– Psalm 67: 1 en 3
– Leefregel Jacobus 2: 19-27
– Lied 970
– Gebed
– Kindermoment
– Schriftlezing Marcus 1: 29 – 39
– Lied 313: 1 en 3
– Preek
– Orgelspel
– Gebeden
– Lied 837
– Zegen
– Collectes
– Orgelspel