Beleid en gedragscode

Als Hervormde Gemeente De Rank c.a. willen we een plek zijn, waar iedereen zich welkom mag voelen, juist ook kinderen, jongeren en ouderen. Voor hen zijn er verschillende kerkelijke activiteiten die door vrijwilligers en professionals vormgegeven worden. Omdat we voor kinderen, jongeren en ouderen een veilige plek willen zijn, hebben we diverse documenten opgesteld om seksueel en ander grensoverschrijdend gedrag te voorkomen:

Vertrouwenspersonen
Gemeenteleden kunnen bij onze vertrouwenspersonen terecht met alle vragen omtrent het onderwerp Veilige Kerk. Vermoedens en meldingen met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag kunnen bij deze vertrouwenspersonen ingediend worden. Dit kan via de mail: vertrouwenspersoon@derankstaphorst.nl