Bloemengroet Pasen

De jaarlijkse Paasgroet voor oudere leden en zieken van De Rank willen wij ook dit jaar graag weer onder uw aandacht brengen. Vorig jaar hebben wij de Paasgroet i.v.m. Covid anders moeten organiseren dan dat wij gewend waren. Maar ondanks dat was het een groot succes en zijn er vele bloemen rondgebracht.

Uw bijdrage leveren kan op de volgende manier;
U maakt een bedrag over naar de diaconie van De Rank:
Rek.nr. NL11 RABO 0373 7106 90
T.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente ‘De Rank’ te Staphorst
O.v.v. ‘Bloemengroet Pasen’.

De diaconie zorgt dat voor de binnengekomen giften bossen bloemen gekocht worden en de HVD zal deze bezorgen op zaterdag 3 april.

Doet u mee? Samen kunnen we van deze actie ook dit jaar weer een succes maken en onze ouderen en zieken laten merken dat we aan hen denken. Alvast hartelijk bedankt namens de HVD en diaconie.