Buddy’s voor Oekraïense vluchtelingen

Beste gemeenteleden,

Vanuit onze kerk ben ik een aantal keer aangeschoven bij een diaconaal overleg van verschillende kerken uit de gemeente Staphorst. De noodhulp aan vluchtelingen uit Oekraïne stond deze avonden centraal. Mooi om te zien dat de verschillende kerken én de gemeente Staphorst hun krachten willen bundelen om zo hulp te kunnen bieden aan de vluchtelingen. Er zijn al heel veel plaatselijke en particuliere initiatieven opgestart. Ook zijn inmiddels de eerste vluchtelingen opgevangen in de units achter woonwijk de Slagen.

Iedere maandagavond van 19.00 – 20.00 uur organiseert de gemeente Staphorst een informatieavond. Deze avonden zijn voor iedereen toegankelijk. Hier worden actualiteiten met elkaar gedeeld rondom bijv. gezondheid, geldzaken en onderwijs.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de website www.welkominstaphorst.nl. Op deze site kunnen zowel de mensen uit Oekraïne als eenieder die zich wil aanmelden als vrijwilliger allerlei informatie vinden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld: het inzetten van taallessen, een buurtsportcoach, activiteiten die worden georganiseerd, enz.

Mocht je op dit moment vragen hebben of je willen aanmelden als vrijwilliger, informeer dan bij één van de diakenen (diaconie@derankstaphorst.nl).

Alvast heel hartelijk dank!

Groet,

Jolanda v/d V.

rank-word-collectant