Theologische Vorming Gemeenteleden en Geïnteresseerden (TVG)

Al jarenlang wordt in Assen de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden en Geïnteresseerden (TVG) gegeven op dinsdag van 09.00 tot 12.15 uur. Vrijwel alle cursisten die deze cursus volgen of hebben gevolgd, zijn daar erg enthousiast over. De groepsgesprekken, het samen op zoek zijn, de enthousiaste docenten, het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maken dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren.

Het betreft een cursus van drie jaar, waarin alle theologische vakken aan bod komen die een voltijdopleiding ook biedt. De inhoud varieert van Bijbelse vakken tot vakken als ethiek en filosofie en praktische vakken als pastoraat en gemeenteopbouw. Ook is er aandacht voor het beleven van het geloof en voor andere godsdiensten.

De cursus is bestemd voor iedereen die meer wil weten van geloof, kerk en theologie. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd of achtergrond. Er zijn geen toelatingsvoorwaarden op het gebied van kerklidmaatschap of vooropleiding. Elk cursusjaar loopt van september t/m mei, met uitzondering van de schoolvakanties. De wekelijkse bijeenkomst omvat twee lessen: elke les duurt 90 minuten met een pauze van 15 minuten.

• Gezamenlijke start: dinsdagmorgen 20 september 2022. Onderwerp van de lezing: Onopgeefbaar verbonden met het volk Israёl.
Tijdstip: 10.00-12.15 uur (zaal open vanaf 09.30 uur)
• Informatieavond: donderdagavond 6 oktober 2022: cursusinformatie met een voorbeeldles TVG uit het Johannesevangelie.
Tijdstip: 19.30-21.30 uur.
• Start cursus nieuwe cursisten: dinsdagmorgen 25 oktober 2022: kennismaking en introductie van de cursus.
Tijdstip: 09.00 uur. Het 2de uur van 10.45-12.15 uur: les volgens rooster.
• Cursuslocatie: Wijkcentrum het Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen.

Secretariaat voor meer informatie en aanmelden: Bert van Maanen, tel. 0599-653202.
Mailadres: vanmaanen.albert@gmail.com Zie ook de website: www.tvgassen.nl.