Eindejaarscollecte

U was altijd gewend om drie keer per jaar een envelop met een brief en acceptgiro te ontvangen voor de extra collectes (paascollecte, solidariteitskas en eindejaarscollecte). Vanaf heden ontvangt u alleen nog een brief, zonder acceptgiro. De acceptgiro wordt in Nederland namelijk nauwelijks nog daadwerkelijk gebruikt en gaat verdwijnen.

Bij het Kontakt dat u in december ontvangt, zit een brief voor de eindejaarscollecte. U kunt uw gift voor deze collecte overmaken op bankrekeningnummer: NL04 RABO 0373 7295 37 t.n.v. Hervormde Gemeente De Rank te Staphorst, o.v.v. ‘eindejaarscollecte’. Alvast hartelijk dank.