Eindejaarscollecte

Geachte gemeenteleden,

Nog steeds heeft het uitbreken van de coronapandemie veel effect op onze manier van kerk zijn. In de zondagse diensten is een kleinere groep leden welkom dan voorheen. Sinds februari 2021 maken we gebruik van de uitzendingen via kerkdienstgemist.nl. Het stemt ons dankbaar en hoopvol dat velen gebruik maken van deze mogelijkheid om betrokken te zijn en te blijven bij De Rank.

Het zowel fysiek als online verzorgen van de kerkdiensten vraagt echter wel steeds meer van onze multimedia. Om ook in het komende jaar goede kerkdiensten en uitzendingen te kunnen blijven verzorgen is het noodzakelijk om de beamer te vervangen en op termijn ook de geluidsapparatuur. Het vervangen van de beamer vraagt echter al een financiële investering van € 4000,00

De inkomsten vanuit de collectes zijn in 2021 nog verder gedaald. Hoewel een grote groep leden de kerkdiensten vanuit thuis meebeleeft wordt het overmaken van de collectegelden, wellicht door de afstand, wat vaker vergeten.

Hierbij wil de kerkenraad u de vraag voorleggen: wat is het u / jou waard om ook in 2022 kerkdiensten zowel fysiek als online goed te kunnen blijven volgen?

Hierbij willen wij u verzoeken om te overwegen tijdens de eindejaarscollecte een extra bijdrage te doen. Wanneer wij met deze collecte een bedrag van € 4000,00 bijeen weten te brengen kunnen wij met de aanschaf van een nieuwe beamer en een eerste stap zetten in de vervanging van onze multimedia. De opbrengst van de eindejaarscollecte komt geheel ten goede aan dit doel. We willen u vragen uw bijdrage voor de eindejaarscollecte uiterlijk 31 december naar ons over te maken, zodat wij daarna de balans kunnen gaan opmaken. Wanneer we voldoende middelen binnen krijgen kunnen we begin volgend jaar de beamer gaan aanschaffen.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun.

De kerkenraad