Evacuatieoefening

Hopelijk is het nooit nodig, maar mocht het ooit zover komen, dan is een goede voorbereiding voor een noodsituatie of brand essentieel. Daarom is het belangrijk dat elk bedrijf / elke organisatie jaarlijks een evacuatieoefening organiseert.

In de afgelopen jaren was een evacuatieoefening niet aan de orde, omdat veel kerkdiensten online plaatsvonden of met een zeer beperkt aantal aanwezigen. Inmiddels is de kerk weer gewoon open voor iedereen en willen we ook de evacuatieoefening weer gaan oppakken. Op deze manier kunnen we kijken of het evacuatieplan zoals wij dit hebben opgesteld ook in de praktijk werkt en welke aanpassingen wellicht nog nodig zijn.

De evacuatieoefening staat gepland voor de komende periode. De exacte datum van de evacuatieoefening maken wij niet bekend, maar hierbij wel alvast wat aandachtspunten voor deze oefening, zodat u zich een beetje kunt voorbereiden:

• Blijf rustig en volg goed de instructies op die vanaf de kansel worden gegeven.
• De kindernevendienst en crèche zullen eerst met behulp van leiding, diaken en ouderling via de hal geëvacueerd worden. Kinderen en ouders worden buiten herenigd (Dus ouders: niet zelf eerst je kinderen ophalen, daar wordt voor gezorgd).
• De aanwezigen in de kerkzaal zullen eerst via de nooduitgangen aan de zijkant en consistorie de kerk verlaten. Wanneer de kindernevendienst en crèche het gebouw hebben verlaten, zullen ook de klapdeuren naar de hal opengaan en wordt ook deze route gebruikt voor de evacuatie. Open dus niet zelf de klapdeuren naar de hal.
• Kijk goed wie er nu naast u zit en houd elkaar in de gaten.
• Als degene naast u minder mobiel is, help hem of haar dan rustig naar buiten.
• Wilt u buiten op de P-plaats blijven staan (ga dus niet naar huis en verlaat de P-plaats niet).
• Wees buiten zo stil mogelijk, zodat u de komende instructies ook goed kunt horen.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met een van de kerkrentmeesters.