Kerkbezoek weer mogelijk

Naar aanleiding van de laatste persconferentie (dinsdag 25 januari) en op basis van de landelijke richtlijnen van de PKN heeft de kerkenraad besloten met ingang van zondag 30 januari de kerk weer te openen voor bezoekers.

We zijn blij en dankbaar dat dit wij elkaar ook weer fysiek kunnen ontmoeten, maar om te kunnen waarborgen dat dit ook op een zo veilig mogelijke manier gebeurt zullen maximaal 40 bezoekers de zondagdienst kunnen bezoeken. Wilt u de kerkdienst bezoeken dan bent u dus vanaf as zondag (30 januari) weer van harte welkom.

Geen opgave via website

Omdat tijdens de vorige heropeningen is gebleken dat opgave vooraf via de website voor veel leden een drempel was om de kerk te bezoeken hebben we besloten dit (voorlopig) niet weer in te voeren. Dit kan natuurlijk wel als consequentie hebben dat, wanneer er teveel bezoekers naar de kerk komen, wij helaas genoodzaakt zijn u te vragen weer huiswaarts te keren en online de kerkdienst met ons mee te beleven. Wij hopen hierbij op uw begrip.

Kindernevendienst en oppas aanwezig (na opgave)

Ook de kindernevendienst en oppas zullen in principe weer aanwezig zijn. Wel willen we de ouders vragen hun kind(eren) wel vooraf aan te melden via de mail (oppas = oppas@derankstaphorst.nl, kindernevendienst = kindernevendienst@derankstaphorst.nl)

Huisregels

Om de veiligheid van ons allen te vergroten vragen wij u dringend rekening te houden met de volgende maatregelen:

We hopen op uw medewerking en begrip.