Kerkdiensten alleen online

Kerkdiensten De Rank alleen online te volgen – Nederland zit in de 2e lockdown. De grote vraag was natuurlijk: wat moet dit voor consequenties hebben voor de kerkdiensten, ook en juist met de feestdagen in het vooruitzicht?

Het centraal overlegorgaan tussen kerken en overheid heeft, zónder het verplicht te willen stellen, een dringende oproep gedaan aan de kerken om genoegen te nemen met digitale diensten. Dus net zoals tijdens de Paasdagen van april jl. Het moderamen van de kerkenraad heeft, niet zonder pijn, gemeend dit advies te moeten volgen.

Dit betekent dat we met ingang van a.s. zondag (en in ieder geval tot en met zondag 17 januari 2021) alle gedane toezeggingen om een kerkdienst bij te mogen wonen intrekken. Iedereen wordt verwezen naar de digitale uitzendingen via www.kerkdienstgemist.nl (alleen geluid) of via de facebookpagina van de Rank.

Omdat de gemeentezang tijdens de digitale uitzendingen een belangrijk deel blijft uitmaken van de beleving samen bij ‘de Rank’ te horen, doen we een dringend beroep op iedere man/vrouw, die goed kan zingen zichzelf te melden voor een zangers-pool. (Meld je aan bij ds. Zomer: tel 461326 of email ds.zomer@derankstaphorst.nl)

Aangescherpte coronamaatregelen