Kerstactie ‘De Beste Wensen’

Vind er eens iets op

“We zullen er met elkaar iets op moeten vinden om toch de saamhorigheid vast te houden. Hoe houden we de gemeenschap in stand. Doe eens een suggestie” – stond in het vorige kerkblad, naar aanleiding van een sombere overpeinzing over de gevolgen van de coronacrises. Er kwam een heel simpele, maar concrete suggestie: Roep gemeenteleden op om de kerk een kaart te sturen met de beste wensen! Uh – hoe bedoel je?

Stuur de kerk een kaart

Als we nu eens allemaal  ‘de beste wensen’ sturen naar ‘de Rank’ –  dan kunnen we daar in de kerkdiensten gebruik van maken. Veelal wachten we  tot we iets van ‘de kerk’ horen, maar de kerk zijn we allemaal samen en daarom ook  is deze suggestie zo leuk: vanuit het grondvlak, van onderop, wensen we elkaar het beste. Daar begint immers de saamhorigheid.. En zolang de kerstboom in de kerk staat  (en dit is in de regel tot de eerste zondag na 6 januari – het feest van de Epifanie, de Verschijning) nemen we tijdens de dienst een aantal kaarten, die we, voordat ze in de boom gehangen worden elkaar voor gaan lezen.

“Ik weet niks te schrijven”

Wat wensen we elkaar en ook onze gemeenschap ‘de Rank’ toe? Ga daar eens voor zitten. Wat zie je als bedreígingen voor onze kerk, ook en juist in een crisis als deze? Wat zie je als onze stérke krachten om die bedreigingen  het hoofd te bieden? Wat zie je als een gemis in ons kerk-zijn– juist nu? Wat ervaar je als gezamenlijke rijkdom, die je kome wat komt niet óp wilt geven, wat anderen en andere generaties ook beweren? En bij dit alles: wat wéns je, wat wens je écht? Een wens voor je medemens, een wens voor je dorp, je land, voor de hele wereld – maar deze keer vooral ook: wat wens je voor je kerkelijke gemeenschap? En dat heeft ook alles te maken met wat je voor jezélf wenst, toch?

Praktisch

Stuur je Goede Wensen-kaart naar: Hervormde Gemeente “de Rank”, p/a Ebbinge Wubbenlaan 41a, 7951 AA  Staphorst. De Commissie Liturgie & Eredienst zorgt ervoor dat de kaarten in een mand/schaal op de tafel in de kerk worden gelegd en dat ze, nadat er aandacht aan is gegeven door eruit voor te lezen in een van de diensten, in de kerstboom gehangen worden.

En wat we zélf wensen? Nou voorlopig vooral, dat dit idee u en jou prikkelt om van u/je te laten horen.

Commissie Liturgie & Eredienst

de-rank-beste-wensen-actie