Kerstpakkettenactie 2022

De diaconieën van Hervormde Gemeente De Rank en Gereformeerde Kerk De Bron Staphorst-Rouveen gaan ook dit jaar weer kerstpakketten maken en uitdelen aan inwoners van de gemeente Staphorst e.o.
die dit goed kunnen gebruiken of die om wat voor reden dan ook in deze donkere dagen wat extra aandacht verdienen.

Spullen brengen
De boodschappen kunnen op vrijdag 16 december tussen 19.00 en 20.00 uur en/of op zaterdag 17
december tussen 9.00 en 10.00 uur worden gebracht bij De Bron aan de Churchilllaan 2 in Staphorst
. Ook is er gelegenheid om op zondagochtend 11 december (voorafgaand aan de dienst) spullen in te leveren. Bij de ingang staat een krat waar de spullen in kunnen worden gelegd.
Op zaterdag 17 december gaan de diakenen van beide kerken de pakketten maken en rondbrengen.

Inhoud
Voor het vullen van de pakketten kunt u denken aan allerlei ‘droge’ producten, zoals: koffie, thee, rijst,
macaroni, enz. Ook is er behoefte aan blikken groente, blikken fruit en blikken vlees, indien mogelijk graag met een lange houdbaarheidsdatum. Gelieve geen producten in glas in te leveren. Verzorgingsproducten, zoals: zeep, shampoo, deodorant, damesverband e.d. en wasmiddelen en andere luxe (cadeau)artikelen zijn ook van harte welkom. Boodschappen die minder geschikt zijn voor de kerstpakketten en die overblijven, gaan naar de Voedselbank.

Opgave adressen
Kent u iemand die een kerstpakket goed kan gebruiken of heeft u zelf behoefte aan een kerstpakket? Geef dit dan door via: diaconie@derankstaphorst.nl. Mocht u n.a.v. deze actie nog vragen hebben, dan kunt u ons dit via hetzelfde mailadres laten weten.