Nieuws over activiteiten en geldwerving

Nieuwe opzet activiteitencommissie en commissie geldwerving – In de afgelopen maanden hebben we via verschillende wegen geprobeerd nieuwe leden te werven voor de activiteitencommissie. Helaas zonder resultaat. Daarnaast heeft de commissie geldwerving aangegeven haar activiteiten graag op een andere manier te willen organiseren. Zowel de activiteitencommissie als de commissie geldwerving hebben zich in de afgelopen jaren met veel succes ingespannen om een gevarieerd aanbod van activiteiten te organiseren, waarbij ontmoeting en ontspanning voorop stonden. Daarnaast leverden al deze waardevolle activiteiten ook nog de nodige inkomsten op voor het bouwfonds.

Omdat het erg jammer zou zijn wanneer deze ontmoetingsmomenten zouden verdwijnen, hebben we gezocht naar een andere mogelijke invulling voor de organisatie. We willen graag dat leden zich aanmelden voor een bepaalde activiteit en deze activiteit (samen met anderen) gaan organiseren. Een ieder kan zich dus geheel richten op de organisatie van een bepaalde activiteit die past bij zijn of haar talenten en interesse. Voor sommige activiteiten zijn al draaiboeken beschikbaar die uiteraard gebruikt kunnen worden. We hebben voor komend jaar een aantal mogelijke activiteiten bedacht waarvoor u zich / jij je kunt aanmelden. Hieronder een overzicht:

ActiviteitWanneer
Pubquizfebruari
Paasstukapril
Fietstochtmei (Hemelvaartsdag?)
Barbecueworkshopjuni
Appel- en perenplukseptember / oktober
Bingooktober
Kerststukken en kniepertjesdecember
Oliebollen en kniepertjesdecember

U of jij kunt aangeven welke activiteit u of jij zou willen (helpen) organiseren door een mailbericht te sturen aan: uitbreiding@derankstaphorst.nl. Vermeld duidelijk uw of jouw naam, adres, telefoonnummer en om welke activiteit(en) het gaat.

Wellicht heeft u of heb jij zelf ook nog andere ideeën voor leuke activiteiten die opgenomen zouden kunnen worden in de jaarkalender en waaraan u of jij graag een bijdrage wilt leveren in de organisatie. Laat het ons vooral weten!

Samen Doen, met en voor elkaar, is veel leuker dan alleen!