Winterwerk 2022-2023

Het seizoen 2021-2022 is weer ten einde. Een jaar waarin in eerste instantie veel activiteiten niet door zijn gegaan, maar waar we aan het einde gelukkig toch nog een paar mooie avonden konden hebben. Op dit moment zijn we druk bezig met het seizoen 2022-2023. Via diverse commissies is al input gekomen en we hopen er uiteindelijk weer een mooi afwisselend programma van te maken.

Wel gaan we het dit jaar iets anders aanpakken. U was gewend dat er aan het begin van het seizoen een winterwerkboekje kwam waar alle activiteiten in stonden. Het blijkt echter dat er zo aan het begin van het seizoen nog niet veel aanmeldingen binnenkomen voor de activiteiten. Dit jaar willen we gaan werken met nieuwsbrieven via de mail. Aan het begin van het seizoen komt er een nieuwsbrief waarin kort alle activiteiten vermeld staan die voor het komend seizoen al bekend zijn. Vervolgens willen we regelmatig een nieuwsbrief met uitgebreidere informatie over de komende activiteiten sturen. Op die manier wordt het ook flexibeler, als er door het jaar heen nog iets georganiseerd wordt, kunnen we dat alsnog meenemen in de nieuwsbrief. Tevens hopen we op die manier iedereen meer te betrekken bij het winterwerk waardoor het winterwerk meer gaat leven.

Uiteraard zullen de activiteiten ook via de website, in Kontakt en via social media onder de aandacht worden gebracht. Wij wensen u voor nu eerst een mooie zomer toe en hopen u later te zien bij één van de activiteiten van het winterwerk.

Commissie Vorming & Toerusting