KND – Palmpasen

PALMPASEN : zondag 10 april. De zondag voor Pasen noemen we Palmpasen. Op deze zondag denken we terug aan de intocht van Jezus in Jeruzalem. Toen Jezus het drukke Jeruzalem binnentrok, liepen de mensen hem tegemoet en zwaaiden hem toe met palmtakken. Om daaraan terug te denken maken we een palmpaasstok. Het gaat dus om de gedachte achter de palmpaasstok en niet om de hoeveelheid lekkers die je eraan hangt!

Met Palmpasen hebben wij in De Rank de gewoonte om een Palmpasenoptocht te houden. Alle kinderen van de kindernevendienst en de kinderen van de oppasdienst (een ouder begeleidt het kind van de oppasdienst) maken thuis een palmpaasstok en nemen die met Palmpasen mee naar de kerk.

Je kunt de stok aankleden met:

Een palmpaasstok maak je als volgt:

TIP: Let erop dat je de stok niet te zwaar maakt!!!

Aan de palmpaasstok hebben alle onderdelen een betekenis: