Repetities projectkoor

Het projectkoor gaat door! Als koor kijken we terug op een geslaagde Sing-In op zaterdag 23 maart jl. Onder leiding van Menno Akse heeft het koor een aantal mooie liederen gezongen die begeleid werden door organist Robert Hofstede en gitarist Bennie Dunnink. De overdenkingen werden door ds. Gerda Jongsma verzorgd. Een woord van dank aan allen die deze avond tot een succes hebben gemaakt. De collecte voor Stichting Het Vergeten Kind heeft het bedrag van €180,00 opgebracht.

De vele positieve reacties hebben ons voornemen om als koor verder te gaan bevestigd! We repeteren
standaard één keer per maand (in de even weken) op donderdagavond van 20.00 tot 21.30 uur in De Rank. Het koor gaat medewerking verlenen aan kerkdiensten, zoals een kerstdienst. Voor begin 2025 staat er weer een Sing-In gepland.

Lijkt het u of jou leuk om toch ook mee te doen? Kom dan op donderdag 6 juni a.s. naar De Rank!
We starten dan weer met repeteren.