Solidariteitskas

Solidariteitskas: van gemeenten voor gemeenten.
Bij het Kontakt ontvangen alle doopleden en belijdende leden deze maand een acceptgiro en begeleidende brief t.b.v. de Solidariteitskas. De solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen. Gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas wanneer zij onvoldoende financiële middelen hebben om nieuwe plannen te kunnen uitvoeren.

Vanuit de Solidariteitskas ontvangt De Rank bijvoorbeeld een bijdrage/subsidie voor het realiseren van de uitbreiding. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij. Wij vragen u om een bedrag van minimaal € 10,00, waarvan € 5,00 wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente.

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Kijk op de website www.pkn.nl/solidariteitskas. Wees solidair en geef voor levendige en krachtige kerken! Mocht u geen acceptgiro hebben ontvangen, maar wilt u wel graag een bijdrage leveren, dan kan dat door een bedrag over te maken naar NL04RABO0373729537 t.n.v. Herv. Gemeente De Rank o.v.v. Solidariteitskas.