Start nieuwe Alphacursus

We starten in Rouveen en Staphorst met een nieuwe Alphacursus. Bij voldoende deelname hopen wij te starten op woensdag 9 februari 2022. Online en/of in een kleine groep, afhankelijk van de coronamaatregelen. Alpha is een heel laagdrempelige manier om kennis te maken met het christelijk geloof.

Iedereen kent wel momenten waarin vragen over de zin van het leven naar boven komen. Momenten waarop je jezelf vragen stelt als: ‘Waarom ben ik hier? Wat is de zin van mijn eigen leven?’ Vragen die op belangrijke of ingrijpende situaties in het leven gesteld kunnen worden, zoals bij geboorte, sterven, verandering van baan, werkloosheid, ziekte, enz. Alpha nodigt uit dergelijke vragen niet weg te stoppen maar er, samen met anderen, over na te denken en aan de hand van de Bijbel te zoeken naar antwoorden. Iedereen komt met zijn eigen vragen en ideeën. Daar is alle ruimte voor. Alle vragen die je kunt hebben over geloven en de Bijbel mogen gesteld worden.

Wat zijn de onderwerpen?
Op de tien cursussen komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: Is er meer? Wie is Jezus? Bidden,
waarom en hoe? Hoe zit het met de kerk? Hoe leidt God ons? De Alphacursus is géén Bijbelkring waar een
onderwerp of Bijbelgedeelte bestudeerd wordt. Alpha is wél een verrijkende manier om te ontdekken waar het in het christelijk geloof om draait.

Ken je iemand van wie je denkt dat de Alphacursus iets voor hem of haar zou zijn, laat diegene dan deze oproep lezen. De cursus is gratis en vrijblijvend. Neem voor meer informatie en opgave contact op met: