Terugblik adventsproject KND

Wat was het heerlijk om tijdens de Adventsperiode zoveel kinderen te ontmoeten in de kerk! Iedere week zat de nevendienstruimte vol en we hebben heerlijk kunnen kletsen, knutselen en spelen met elkaar. Dit keer stond er elke week een ‘voormoeder’ van Jezus centraal die een cruciale rol heeft gespeeld in de geschiedenis van Israël: zonder hen zouden de stam Juda, het volk Israël en in het bijzonder het koningshuis van David geen toekomst hebben gehad. Elke zondag stond er een levend standbeeld voor in de kerk. Dit tot grote hilariteit van de kinderen, want opeens ging het standbeeld praten en bewegen! De betrokkenheid was groot.

Tijdens het Kinderkerstfeest heeft een grote groep kinderen een musical opgevoerd. Dit met hulp van de leiding van de Kindernevendienst en jeugdouderling Jolanda. Wat heeft het wat zweet gekost om alle teksten en scènes er goed in te krijgen, maar wat was het een succes! Een groot compliment voor de kinderen die zich er zo voor ingezet hebben! Het was prachtig en iedereen heeft genoten.

Ook collecteerden we voor een geweldig doel: Help ons mee Kapuna ontwikkelen. We wilden Sije en Anne graag steunen in hun werk in Kapuna en hebben daarbij het mooie bedrag van € 234,75 opgehaald. Bedankt voor uw gift! Vanaf nu gaan we ons weer richten op het project van de veertigdagentijd!

Opgave Kindernevendienst
Wanneer uw kind 4 jaar wordt, wilt u hem of haar dan aanmelden bij de Kindernevendienst (o.v.v.: naam, adres, telefoonnummer, e-mail)? Deze gegevens gebruiken we uitsluitend voor het verstrekken van informatie over de Kindernevendienst en de projecten die daarbij horen, zoals het kerstgeschenk bij het Kinderkerstfeest. Zo wordt er geen kind vergeten! Alvast bedankt!