Uitnodiging breimiddag – 21 november

Op maandag 21 november a.s. wordt er weer een gezellige breimiddag georganiseerd in ‘De Rank’. De
middag begint om 13.30 uur en duurt tot ca. 16.00 uur. Komt u ook?

Dankzij uw grote inzet en enthousiasme heeft de Stichting Christian Refugee Relief (CRR) al vele dekens
kunnen sturen naar de Griekse eilanden en andere plaatsen waar deze nodig zijn. De transporten gaan
wekelijks op weg.

Ook in de aankomende periode blijven uw breiwerken van harte welkom.
Voor nieuwe wol kunt u bellen met Hennie Compagner, tel: 0522-463187.

Tot 21 november in De Rank!
De Breiclub