Uitnodiging themalezing (TVG Assen)

Themalezing: Leviticus als theologie van daden. Met Peter van ’t Riet door Leviticus.

Leviticus behoort waarschijnlijk tot de minst bekende en minst gelezen Bijbelboeken. Het zijn vooral de vele offer- en reinheidsvoorschriften waardoor hedendaagse gelovigen zich niet meer zo gemakkelijk laten aanspreken. Het uitvoeren van een tempelritueel met bloedige offers is in veler ogen een achterhaalde vorm van godsdienst. Maar doen we met een dergelijke beschouwing wel recht aan dit bijbelboek dat het hart van de Tora vormt? Veel opvattingen over het boek Leviticus zijn helaas gebaseerd op misverstanden en onjuiste interpretaties van de tekst. Deze lezing laat zien dat de offerdienst theologie is, echter geen theologie van woorden, maar een theologie van daden.

TVG Assen nodigt u uit voor deze morgen: omdat het zo ontzettend boeiend is. TVG is een driejarige, landelijk georganiseerde, cursus theologie. Oecumenisch van aard, open naar andersdenkenden. De cursus vindt elke dinsdagmorgen van september t/m mei plaats, behalve in de schoolvakanties. Interessante vakken met enthousiaste docenten: verrassend, verfrissend, verrijkend, veelkleurig!

Gastspreker is dr. Peter van ’t Riet uit Zwolle, auteur literatuur jodendom en o.a. docent op de Vrij Leerhuis voor Talmoed en Tora Synagoge te Zwolle.

Datum: dinsdag 7 maart 2023 (’s morgens)
Aanvang: 10.00 uur, inloop vanaf 09.30 uur
Plaats: Wijkcentrum ‘t Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen
Kosten: entree gratis, koffie/thee voor eigen rekening
Meer info via: www.tvgassen.nl

Wees welkom!