Veilige Kerk

Als Hervormde Gemeente De Rank willen we een plek zijn waar iedereen zich welkom en veilig mag voelen. Juist ook kinderen, jongeren en ouderen. Voor hen zijn er verschillende kerkelijke activiteiten die door vrijwilligers en professionals vormgegeven worden. We zijn er ons van bewust dat die veiligheid geen vanzelfsprekendheid is. In onze maatschappij lijken seksueel overschrijdend gedrag, pestgedrag en fraude soms aan de orde van de dag.

Om de veiligheid van alle leden van de Rank, maar vooral de kwetsbaren onder ons, te kunnen waarborgen, heeft de kerkenraad besloten het beleid ‘Veilige Kerk’ op te stellen. Dit beleid sluit aan op de
landelijke richtlijnen. Uitgangspunt is dat leden elkaar met respect behandelen en de mensen met speciale taken en opdrachten binnen de gemeente geen misbruik van hun positie maken. Denk daarbij aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, financiële malversatie, intimidatie en dreiging.

Het beleid bestaat uit de volgende documenten:
• Algemeen beleid Veilige Kerk
• Preventiebeleid m.b.t. grensoverschrijdend gedrag
• Aannamebeleid vrijwilligers Jeugdwerk en Ouderenwerk
• Gedragscode voor kerkelijk vrijwilligers

Vertrouwenspersonen
Binnen De Rank zijn Jolanda van der Vegt en Roel Dunnink onze vertrouwenspersonen. Gemeenteleden
kunnen bij hen terecht met alle vragen omtrent het onderwerp Veilige Kerk. Vermoedens en meldingen
met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag kunnen worden ingediend via het volgende e-mailadres:
vertrouwenspersonen@derankstaphorst.nl.

Op de website onder ‘Organisatie’ > ‘Veilige Kerk’ is alle informatie over onze Vertrouwenspersonen en Beleid en Gedragscode te vinden en zijn documenten te downloaden.