18/2: versoepeling coronamaatregelen

Naar aanleiding van de laatste persconferentie op dinsdag 15 februari 2022 en op basis van de landelijke richtlijnen van de PKN heeft de kerkenraad besloten ook binnen De Rank de coronamaatregelen verder te versoepelen.

We zijn blij dat het weer mogelijk wordt om spontaan de kerk te kunnen bezoeken en dat we langzamerhand weer terugkeren naar de normale situatie. We hopen dat iedereen zich spoedig weer ouderwets thuis voelt in De Rank en dat we zo, als ranken, verbonden blijven met elkaar in Christus.

Zondagdiensten
Zondag 20 februari
Er zijn 60 bezoekers welkom in de dienst. De verdere maatregelen (mondkapje bij binnenkomst; 1,5 meter afstand; geen koffie na afloop) blijven nog even gelden.

Vanaf zondag 27 februari
Iedereen is weer van harte welkom. Er is een vak rechts achterin de kerk waar de 1,5 meter afstand bewaard wordt voor de kwetsbare doelgroepen en een ieder die zich hier nog prettiger bij voelt. De mondkapjesplicht komt te vervallen. Na de dienst is er weer mogelijkheid om onder het genot van een kopje koffie even na te praten.

Uiteraard blijft ook nu gelden: Blijf bij coronagerelateerde klachten thuis en volg de dienst online. Gun elkaar de ruimte en laat het handen schudden nog achterwege.

Overige bijeenkomsten en activiteiten
Alle bijeenkomsten en activiteiten kunnen weer opgestart worden. Er gelden geen specifieke maatregelen meer vanaf 25 februari. Denk er wel aan vooraf een ruimte te reserveren via reserveren@derankstaphorst.nl. Bij activiteiten/bijeenkomsten in de avonduren zullen, waar mogelijk weer gastheren/gastvrouwen ingezet worden die de koffie/thee verzorgen. De organisator van de bijeenkomst hoor of er iemand aanwezig is of dat men zelf (voorlopig) nog even de koffie en verwarming van de ruimte moet regelen.