Wegwijs in Theologie

Een grondige verdieping in het christelijk geloof biedt de cursus Theologische Verdieping voor geïnteresseerden voor de regio IJsselland. Geloof en kerk hebben in de loop van de geschiedenis op tal van manieren vorm gekregen. Dat wordt uitgelegd. Inzicht wordt geboden in de literatuur van het Oude en het Nieuwe Testament. Aandacht is er hoe mensen en stromingen vandaag denken en hoe dat geloven en het dagelijks leven beïnvloedt. En in de praktische vakken als diaconaat en gemeenteopbouw wordt getoond hoe mensen samen kerk kunnen zijn. De docenten zijn vaktheologen. De kosten voor deze driejarige theologische cursus zijn € 250,- per cursusjaar van 65 lesuren. De eerste lesavond is op dinsdag 13 september 2022. De lessen worden gegeven in de Broederkerk aan de Broederstraat 16 in Kampen. U kunt ook een informatieavond bezoeken op 14 juni en 30 augustus, aanvang 19.30 uur in een zaal van de Broederkerk.

Aanmelden kan bij Karel Coenen: kjcoenen@gmail.com. Voor meer informatie zie: www.tvgijsselland.nl of www.facebook.com/TVGIJsselland. De cursus TVG is een initiatief van de Protestantse Kerk in Neder-land (PKN) en wordt op 17 verschillende plaatsen aangeboden. Zie ook: www.tvg-algemeen.nl.