Winterwerk 2020 – 2021

Bloeien_In_Gods_Licht

Thema: Het goede leven – Bloeien in Gods Licht

Ook dit jaar wil de Commissie Vorming & Toerusting van De Rank ‘geestelijke groei’ stimuleren met activiteiten vanuit de diverse commissies binnen de gemeente. Daarnaast organiseert de commissie zelf ook verschillende activiteiten. Dit jaar is het thema ‘Het goede leven – Bloeien in Gods Licht’.

Met z’n allen in een volle kerk zitten lijkt voorlopig nog niet aan de orde. Maar des te belangrijker is het dan om elkaar op te zoeken op de momenten dat het wel kan. Zo heeft de commissie V&T weer haar best gedaan om, samen met de verschillende kerkenraadscommissies, een gevarieerd winterwerk aanbod te maken van verschillende activiteiten.

U kunt zich opgeven via de e-mail of aanmelden via de website!

Meld u aan voor het winterwerkaanbod >>

“Wat je vanuit het geloof kunt zeggen, is dat het goede leven ook alles met God te maken heeft. Hij maakt het leven goed. Niet in de zin van succesvol of moreel beter, maar je leven – met alle vreugde en verdriet – wordt in een ander kader gezet. Het licht van God, het licht van vergeving, valt over jouw leven”

Appelpluk

Appelpluk

Net zoals vorig jaar willen we ook dit jaar weer gaan appels plukken bij Arnold Bosgoed in Welsum. We maken […]

Bijbel in gewone taal

Bijbellezen in de Bijbel-in-gewone-taal 28 september

Het is al een beetje vertrouwd geworden: ’s maandags avonds even drie kwartier bij elkaar zitten om samen de bijbel […]

Kerkzaal leeg De Rank

Voor de preek uit 1 oktober

In de preek probeert de voorganger elke keer de Bijbeltekst en de tijd waarin we leven met elkaar te verbinden. […]