Winterwerk 2021 – 2022

Thema: Van U is de toekomst

Bij de activiteiten die de commissie Vorming en Toerusting ook dit jaar in samenwerking met andere kerkenraadcommissies heeft samengesteld, staan de onderlinge ontmoeting en het stimuleren van de geloofsverdieping centraal. Ook dit jaar sluit ons programma aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland: ‘van U is de toekomst’.

Tijdens startzondag staat ‘Onze Vader’ en dan met name de zin ‘Uw koninkrijk kome’ centraal. In oktober 2021 krijgt het thema ‘duurzaamheid’ de aandacht. En in de adventsperiode komt er materiaal over Openbaringen 5 beschikbaar.

Dit jaar laten we de aanmeldingen voor de eerste keer via de commissies lopen. Wilt u een activiteit bijwonen? U kunt zich aanmelden via de website of rechtstreeks via een e-mail aan de organiserende commissie.

Ondanks de onzekerheid van het Coronavirus hopen we op een mooi en goed nieuw kerkelijk jaar waarin we elkaar weer mogen ontmoeten. En we hopen van harte dat u/jij meedoet!

Meld u aan voor het winterwerkaanbod >>

“Ons voortbestaan, als individu, als kerk, als samenleving, als aarde hangt niet van onszelf af. Natuurlijk zetten we ons ervoor in. Maar in het besef dat het ons gegeven moet worden: de kracht en de creativiteit om ons in te zetten, de moed om te veranderen wat we kunnen, de wijsheid om te accepteren wat we nu niet kunnen veranderen én het vertrouwen dat eens alles goed zal komen.”

De Rank lege statiegeldflessen

Ophalen lege statiegeldflessen – 4 okt

Maandag 4 oktober worden de lege statiegeldflessen weer bij u opgehaald. Alle merken flessen en ook kleine flesjes mogen worden […]

Appelpluk – 9 okt

De kweker is enthousiast over de inzet van de plukkers van De Rank en ziet ons ook graag weer terug […]

Appelpluk – 25 sept

De kweker is enthousiast over de inzet van de plukkers van De Rank en ziet ons ook graag weer terug […]