Jaarthema 2022-2023 ‘Aan Tafel!’

Jaarthema: Aan Tafel!

Van de Maaltijd van de Heer
naar de tafel van verbinding

Bij de activiteiten die de commissie Vorming en Toerusting ook dit jaar in samenwerking met andere kerkenraadcommissies heeft samengesteld, staan de onderlinge ontmoeting en het stimuleren van de geloofsverdieping centraal. Ook dit jaar sluit ons programma aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland: ‘Aan Tafel!’.

Het aanbod activiteiten is zeer divers; o.a. samen dineren, een excursie naar Amsterdam en veel gezellige en leerzame activiteiten voor de jeugd. Het aanmelden staat open voor iedereen die zich aangesproken voelt, neem dus gerust iemand mee, ook al is diegene geen lid van ‘de Rank’. Het is goed om elkaar op andere manieren te ontmoeten, samen te komen in Gods naam en Zijn gemeente te laten groeien!

Ook dit jaar lopen de aanmeldingen via de commissies. Alle activiteiten die op korte termijn plaatsvinden, zijn onderaan deze pagina te vinden. Via het aanmeldformulier per activiteit of via een mail naar de organiserende commissie, kunt u zich opgeven. 

We hopen van harte dat u/jij meedoet!

23 juni – Vrijwilligerslunch

Kerk zijn; dat doen we samen. Als kerkenraad zijn we heel dankbaar voor de vele vrijwilligers die de kerk draaiende […]

1 juli – Lege flessenactie

Hartelijk dank weer voor de vele statiegeldbonnen, flessen, blikjes en bijdragen die u aan onze vrijwilligers hebt gegeven! Alle merken […]

15 sept – Startzondag (Just4U)

Schrijft u / schrijf jij de startzondag vast in jouw agenda? Op 15 september 2024 vindt de startzondag plaats met […]